AInception

Hvordan kan kunstig intelligens bedre defensive cyberoperasjoner?

Fakta om prosjektet

Prosjektet er finansiert av Det europeiske forsvarsfondet (European Defence Fund – EDF).

Konsortiumet består av 18 partnere fra ni land.

Prosjektet startet 1. desember 2022 og avsluttes 30. november 2025.

Besøk prosjektets hjemmeside for mer informasjon.

Kontaktperson FFI

Sjefsforsker Gudmund Grov

Hovedmålet med AInception (AI framework for improving cyber defence operations) er å utvikle teknikker og teknologi basert på kunstig intelligens for deteksjon og respons av hendelser i cyberdomenet for militære systemer.

Dette innebærer bruk av kunstig intelligens til:

  • å oppdage uønsket oppførsel fra både vert- og nettverkslogger
  • forståelse, kontekstualisering og forklaring av detekterte trusler
  • genering av passende responsalternativer som tar hensyn til både risiko og effekt på militære operasjoner
  • automatisering av respons på underliggende infrastruktur

FFI er «technical lead» i prosjektet, som i praksis betyr at vi har overordnet ansvar for den faglige delen av prosjektet. 

En viktig del av prosjektet er at teknikker og teknologi som utvikles er både relevant og realistisk i en militær setting. FFI leder arbeidet som påser dette. Her utvikles blant annet militære scenarioer og vignetter, inkludert vurdering av risikoaspekter og krav til kommunikasjon mellom kunstig intelligens og brukere.

Identifisering av områder hvor kunstig intelligens både burde og ikke burde brukes er også en viktig del av dette arbeidet. I tillegg til dette bidrar FFI til selve utviklingen av teknologi basert på kunstig intelligens for deteksjon og kontekstualisering av trusler, samt operativ evaluering av løsningene. 

gruppebilde utenfor FFI på Kjeller
FFI organiserte et prosjektmøte i juni 2023 på Kjeller med deltakere fra samarbeidslandene. Foto: FFI.

 

Fakta om prosjektet

Prosjektet er finansiert av Det europeiske forsvarsfondet (European Defence Fund – EDF).

Konsortiumet består av 18 partnere fra ni land.

Prosjektet startet 1. desember 2022 og avsluttes 30. november 2025.

Besøk prosjektets hjemmeside for mer informasjon.

Kontaktperson FFI

Sjefsforsker Gudmund Grov

en fregatt ligger i isen. i forgrunnen ser man tre forskere i boblejakkre som ordner med en parabolantenne
Tema

IKT og cyberdomenet

IKT og cyberdomenet blir stadig viktigere.

Vitenskapelige rapporter og artikler