Elektromagnetisk krigføring

Hvordan ha tilstrekkelig forsvars- og stridsevne innen elektromagnetisk krigføring?

Fakta om prosjektet

Fakta

Elektromagnetisk stråling er energi som overføres i form av elektroniske bølger – som for eksempel radiobølger, infrarøde stråler og røntgenstråler.

Det elektromagnetiske spekteret er et samlebegrep for alle strålingstyper vi kjenner til, og elektronisk krigføring er å utnytte hele eller deler av dette spekteret i offensive eller defensive operasjoner. 

I moderne militære operasjoner spiller elektromagnetisk krigføring en stadig viktigere rolle. Vi støtter derfor forsvarssektoren med omfattende forskning på området.

Målet er å forstå teknologien for å kunne gi råd til Forsvaret ved materiellanskaffelser, og for å kunne utnytte den operativt. For å opprettholde kampkraften er det viktig å forstå hvordan egne styrker kan bruke elektromagnetisk krigføring, og hvordan de kan stå imot en motstander som bruker det.

Elektromagnetisk krigføring kan forenklet deles inn i tre hovedfunksjoner:

  • Identifisere en motstanders bruk av det elektromagnetiske spekteret
  • Redusere eller forhindre motstanderens bruk av det elektromagnetiske spekteret
  • Tiltak for å sikre egne styrkers bruk av det elektromagnetiske spekteret

Forskningen innen elektromagnetisk krigføring støtter forsvarssektoren gjennom studier, modellering, testing og evaluering, konseptutvikling og teknologiutvikling.

Elektromagnetisk krigføring er teknologiintensiv, og utviklingen er basert på den nyeste og mest avanserte teknologien innenfor en rekke fagfelt. Forskningen bygger på et tett samarbeid med akademia, allierte nasjoner og nasjonale operative kompetansemiljøer.

For å være forberedt er det også viktig å trene eksempelvis radaroperatører, radiosamband, luftvern og våpensystemer for å kunne møte utfordringene når en motstander tar i bruk elektromagnetisk krigføring. Dette kan for eksempel være jamming og narring, peiling, identifikasjon, posisjonering og innsamling av informasjon. Vi understøtter Forsvaret jevnlig i prøver, forsøk og øvelser både nasjonalt og internasjonalt.


 

Fakta om prosjektet

Fakta

Elektromagnetisk stråling er energi som overføres i form av elektroniske bølger – som for eksempel radiobølger, infrarøde stråler og røntgenstråler.

Det elektromagnetiske spekteret er et samlebegrep for alle strålingstyper vi kjenner til, og elektronisk krigføring er å utnytte hele eller deler av dette spekteret i offensive eller defensive operasjoner. 

Rapporter og vitenskapelige artikler