Overvannskrigføring

Hvordan kan Marinens overflatefartøy benyttes best mulig?  

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver

Sjøforsvaret

Avdeling

Forsvarssystemer

Begreper

  • AAW – Anti Air Warfare
  • ASuW – Anti Surface Warfare
  • AWW – Above Water Warfare 
     

Norge har en lang kystlinje som setter spesielle krav til vår forsvarsevne til sjøs. Norsk suverenitet skal ivaretas og norske interesser skal beskyttes i et geografisk stort og variert område.

FFI har derfor på oppdrag fra Sjøforsvaret opprettet et eget forskningsprogram som bidrar til evaluering og operasjonalisering av Marinens overflatefartøyer innen anti-luft-krigføring (AAW) og anti-overflate-krigføring (ASuW). Målet er å utnytte de ulike fartøyenes kapasitet på best mulig måte, og slik optimalisere flåtens samlede yteevne.

Arbeidet består konkret av å utvikle simuleringsmodeller og analyseverktøyer ved hjelp av omfattende teknisk innsikt i fartøyenes systemer, og grundig forståelse av relevante trusler og scenarioer. Det utføres også grunnleggende forskning- og utviklingsaktiviteter som på sikt kan bidra til å heve nivået for norsk overvannskrigføring.

I tillegg samarbeider vi med relevante forskningsmiljøer hos våre allierte og deltar i relevante internasjonale fora. Innsikt i hvordan våre allierte opererer og vil operere i fremtiden, sikrer bedre operativ samhandling og et bedre koalisjonsbasert forsvar. 

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver

Sjøforsvaret

Avdeling

Forsvarssystemer

Begreper

  • AAW – Anti Air Warfare
  • ASuW – Anti Surface Warfare
  • AWW – Above Water Warfare 
     

Vitenskapelige rapporter og artikler