PRIVATEER

Hvordan kan 6G få mer personvern-fokusert sikkerhet?

Fakta om prosjektet

PRIVATEER er er finansiert av Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU) under EUs Horizon Europe forskning og innovasjonsprogram.

Prosjektet koordineres av Space Hellas. 

Prosjektperiode: 1. januar 2023 - 31. desember 2025. 

Se prosjektets hjemmeside for ytterligere informasjon.

Kontaktperson FFI

Sjefsforsker Gudmund Grov

Å skape et sikkert nettverk, enten det skal brukes hjemme eller på arbeidsplassen, innebærer å dele visse typer informasjon med tredjeparter. Jo mer komplisert system som skal beskyttes, jo flere behov for å dele kritiske deler av informasjon oppstår. 

Det EU-finansierte forskningsprosjektet PRIVATEER (Privacy-first Security Enablers for 6G Networks) har som mål om å oppnå mer personvern-fokusert sikkerhet for 6G. Dette foregår gjennom å studere, designe og utvikle innovative løsninger som har både innebygd personvern (privacy-by-design) og innebygd sikkerhet (security-by-design).

En viktig del av dette er bruk av føderert maskinlæring for deteksjon av sikkerhetshendelser. I slikt bruk av føderert maskinlæring samarbeider ulike «agenter» i utviklingen av datadrevne deteksjonskapabiliteter uten nødvendigvis å dele data med hverandre.

Dette krever sikker og personvernvennlig utveksling av «læringsdata» mellom agentene. FFI bidrar til å oppnå dette gjennom bruk av:

  • Multi-party computation som bruker kryptografiske metoder for å la ulike «agenter» samarbeide på en beregning uten å dele privat data.
  • Differential privacy som er en matematisk tilnærming til personvern hvor man kan gi en form for garanti på at man ikke kan finne ut om gitte datapunkt var brukt til å trene maskinlæringsmodellen.
  • Adverserial maskinlæring som går ut på at man gjør maskinlæringen mer robust ved å angripe den og bruke angrepsdata til å herde systemet.

Fakta om prosjektet

PRIVATEER er er finansiert av Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU) under EUs Horizon Europe forskning og innovasjonsprogram.

Prosjektet koordineres av Space Hellas. 

Prosjektperiode: 1. januar 2023 - 31. desember 2025. 

Se prosjektets hjemmeside for ytterligere informasjon.

Kontaktperson FFI

Sjefsforsker Gudmund Grov

en fregatt ligger i isen. i forgrunnen ser man tre forskere i boblejakkre som ordner med en parabolantenne
Tema

IKT og cyberdomenet

IKT og cyberdomenet blir stadig viktigere.

Vitenskapelige rapporter og artikler