Simulering og trening

Hvordan kan Forsvaret utnytte simuleringsteknologi for mer effektiv trening?

Fakta om prosjektet

Om teknologien

Modellering og simulering er en teknologi som omfatter utvikling og bruk av modeller av systemer og prosesser. Modellene danner i sin tur basis for simuleringer som etterligner systemets eller prosessens oppførsel som er relevant for en bestemt problemstilling.
 

Simuleringsteknologi har flere anvendelser i Forsvaret, hvor trening og øving i dag er den mest fremtredende. Vi forsker også på andre anvendelser av modellering og simulering, blant annet simuleringsstøtte til planlegging av militære operasjoner. FFI bidrar til at Forsvaret utnytter potensialet i bruk av simuleringsteknologi.

Kosteffektiv trening er viktig for å spare tid og kostnader. Vi analyserer dagens treningsprogrammer og identifiserer tiltak for mer effektiv trening. Dette kan være å endre gjennomføringen av treningen eller å innføre nye treningsmedia. Dette arbeidet foregår i tett samarbeid med Forsvaret.

Digitalisering og utviklingen innen kunstig intelligens åpner også for nye anvendelser av simuleringsteknologi. Digitale planer og ordre kan simuleres i en datamaskin for å understøtte planlegging av militære operasjoner.

I tilknytning til dette forsker vi på autonome simuleringssystemer for militære operasjoner som krever få operatører og utvikling av avansert taktisk terrenganalyse. 

Teknologiutviklingen, spesielt innen IKT, påvirker modellering og simulering i stor grad. En følge av dette er utvikling av nye simuleringsarkitekturer som utnytter tjenesteorientering (simulering-som-en-tjeneste) og skyløsninger.

FFI har også aktiviteter innen utvikling av arkitekturer for trening i nettverk hvor bemannede simulatorer, datasimulerte styrker og virkelige plattformer kan operere sammen over nettverk – også kalt Live, Virtual, Constructive (LVC). En vesentlig del av forskningen skjer innenfor rammen av internasjonalt samarbeid.
 

Fakta om prosjektet

Om teknologien

Modellering og simulering er en teknologi som omfatter utvikling og bruk av modeller av systemer og prosesser. Modellene danner i sin tur basis for simuleringer som etterligner systemets eller prosessens oppførsel som er relevant for en bestemt problemstilling.
 

Illustrasjon av stordata. Prikker i formasjon over sort bakgrunn.
Tema

Kunstig intelligens

Relevante FFI-rapporter