Berit jobber med radiofrekvenssendere

Berit Jahnsen er forskningsleder ved Strategiske analyser og fellessystemer

Kvinne står bak et bord med en statellittmodell på. Foto

Jeg leder programmet for passive RF-sensorer. Det arbeidet er alt annet enn passivt. RF står for radiofrekvenssendere. De fleste bærer minst én RF-sender på seg til enhver tid, for eksempel en mobiltelefon eller smartklokke.

I tilfelle en nødsituasjon handler det om evnen å lokalisere personer. Medarbeiderne mine arbeider derimot med RF-sensorer i rommet, slike som blant annet skal få nyttelasten i Milspace-satellittene til å fungere.  

Jeg studerte kybernetikk ved ingeniørhøgskolen på Kongsberg, og tok master innenfor signalprosessering ved universitetet i Wyoming, USA. I studiene likte jeg elektromagnetisme. Det var da kjekt å begynne med radarer på FFI. Deretter ble interessen større for de passive sensorene. I 2012 dukket det opp muligheter til noen ESA-penger for å igjen studere konseptet  navigasjonsradardetektorer på satellitter. Forskningsprogrammet mitt grep sjansen, og siden har jeg vært hekta.

Det mest spennende for meg framover er og blir samspillet med satellitt-programmet ved FFI. Det er en drivkraft i seg selv. En sensor uten plattform er ikke så veldig spennende. Det samme gjelder en satellitt uten nyttelast. Men sammen er de krutt!

Relevante prosjekt og tema