Forsvaret i verdensrommet

Viten 2023
Espen Hofoss Lars Aarønæs Trond Abrahamsen Dag Tollefsen

Denne lederen er skrevet av Trygve Sparr, forskningsdirektør, avdeling Sensor og overvåkingssystemer.

Rommet gir Forsvaret store teknologiske og strategiske muligheter – først og fremst innenfor kommunikasjon, navigasjon og overvåking. I dette magasinet kan du lese mer om disse mulighetene, og hva som må til for at vi skal gripe dem.

FFI har forsket på romteknologi og romfysikk siden instituttet ble opprettet i 1946. Vi har jobbet med satellitter til militær bruk siden 1990-tallet. Vi forsker på instrumenter, sensorer og radarer til satellitter og vi jobber med programvare og kunstig intelligens som kan tolke og bearbeide data de henter inn.

Det arbeidet ser vi fruktene av nå. De siste ti årene er det utviklet en rekke norske test- og forskningssatellitter. Teknologien i disse testsatellittene er utgangspunkt for tre ulike norske satellittkonstellasjoner for maritim overvåking som skal skytes opp de kommende årene.

For romteknologien har ikke bare militær nytteverdi. De store havområdene langt mot nord betyr mye for miljø, næringsvirksomhet og sikkerhet. En god situasjonsforståelse, og en evne til å oppdage uvanlige hendelser, er nyttig for alt fra sivil forvaltning, via samfunnssikkerhet til militære operasjoner.

Norges geografiske særegenheter gjør at maritim overvåking fra satellitt er spesielt effektivt. Trafikken er ikke så tett som lenger sør, og nærheten til Nordpolen gjør at det trengs færre satellitter for kontinuerlig overvåking enn for de fleste andre relevante områder i verden.

I 2033 kan vi kombinere effektiv fiskeriforvaltning og trygg sjøfart med samfunnssikkerhet og forsvar mot sammensatte trusler, takket være utviklingen av nasjonalt kontrollerte småsatellitter som er gjort de siste tiårene. Informasjonen disse satellittene samler inn er også et viktig bidrag til Nato.

Utviklingen er dessuten en mulighet for norsk industri og næringsutvikling. Våre satellitter, som passerer over nordområdene, passerer også over Antarktis. Norge er allerede en stor aktør på nedlasting og distribusjon av satellittdata. Norsk industri bygger systemer og selger produkter som hjelper andre nasjoner med de samme utfordringene som vi møter i havområdene i nord.

Gjennom offentlig-privat samarbeid, der produkter fra nasjonale satellitter kan selges i et internasjonalt marked, er det potensial for betydelig inntjening. Denne modellen vil gjøre det lettere å finansiere investeringene som trengs, slik at vi kan ha romsystemer som fyller behov i hele bredden.

Vi har kun sett begynnelsen på det norske romeventyret. Sivil teknologiutvikling og lavere utviklingskostnader åpner opp rommet for stadig flere aktører og bruksområder. Vi trenger fortsatt forskning og utvikling for å være i forkant og dra nytte av de mulighetene romteknologi gir oss.

Bestill papirversjon

Noen ganger er det praktisk å ha et fysisk eksemplar av en publikasjon. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å få tilsendt denne publikasjonen i papirformat.

Bestill papirversjon

Nylig publisert