Nå skal test­satellitten bli voksen

– Vårt mål er å få til et norsk satellitteventyr som vil løfte romindustrien, sier Eirik Lie, administrerende direktør ved Kongsberg Defence & Aerospace.

en mann i hvit drakt står bak en satellitt
NX3-satellitten bygges i Litauen, men instrumentene og elektronikken i satellittene er norsk. Foto: NanoAvionics.

Sommeren 2022 ble det kjent at Kongsberg vil bygge sin egen helkommersielle satellitt­konstellasjon for maritim overvåking (NX3). Like etter kunngjorde selskapet at de kjøper opp Nano Avionics, en satellittprodusent i Litauen.

Kongsberg har satset stort på romvirksomhet de siste årene. De er involvert i alle de tre norske satellittkonstellasjonene som skal skytes opp fram mot 2027.

Nye norske satellittkonstellasjoner

1. Arctic Ocean Surveillance

Er finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet, og drives frem av Norsk Romsenter og European Space Agency (ESA). Kostnadsrammen er ca. 450 millioner kroner. Kongsberg ASA og Eidsvoll Electronics (Eidel) har levert forslag til hvilke instrumenter satellittene skal få. Målet er å ha tre satellitter i drift i 2026. To av satellittene vil få en multisensorløsning der de samarbeider og kommuniserer. Den første satellitten skanner havoverflaten, satellitten bak ser nærmere på det den første har funnet av interesse. 

Arctic Ocean Surveillance (MP42).jpg

2. NX3

En helkommersiell satsing i regi av Kongsberg Defence & Aerospace ASA, der Forsvaret er tenkt som hovedkunde. Satellittene vil ha en AIS-mottager (automatisk identifikasjonssystem) og en FFI-utviklet navigasjonsradardetektor. Dette er samme innmat som forskningssatellitten NorSat-3. Målet er å ha tre satellitter i drift fra 2027.

NX3.jpg

3. MicroSAR

Utiklet av det statseide selskapet Space Norway. Satellittene bruker såkalt syntetisk aperture radar for å overvåke havområder. Disse kan se relativt små fartøy i et meget stort område, også når det er mørk og overskyet. Satellitten skal kunne klassifisere fartøy, det vil si finne ut hva slags skip den ser. Det finnes i dag ikke satellittsystemer med tilsvarende egenskaper. Det vil også være AIS-mottaker om bord, slik at man kan sammenligne AIS-data med radarplottet og på den måten finne det som er interessant. FFI og WideNorth har utviklet selve radaren. Øvrige instrumenter leveres av Eidsvoll Electronics og Kongsberg Seatex. Første MicroSAR skytes opp i 2025. På sikt skal det komme en konstellasjon med tre til seks slike satellitter. Forsvaret blir hovedkunde.

MicroSAR.jpg

 

NX3 satellittene skal bygges i Vilnuis. Nytte­lasten – instrumentene og sensorene i satellitten – bygges i Norge. Som et ledd i satsingen er et nytt 6.000 kvadratmeter stort bygg med renrom og produksjonslokaler under oppføring på Kongsberg. Her skal Kongsberg utvikle og produsere produkter som skal skytes ut i verdensrommet.

– Vi ønsker nasjonal kontroll. Finmontering av satellitter, med sensitive programmer, nyttelast og kryptering skjer på graderte fasiliteter. Dette er samme steder vi produserer missiler og deler til F-35, forteller Harald Aarø, sjef for romvirksomhet og overvåking i Kongsberg Defence & Aerospoace AS.

illustrasjon av satellitt i verdensrommet
Når satellittene er i omløp vil de passere over nordishavet en gang i halvtimen. Illustrasjon. NanoAvionics

Gjør ny teknologi operativ

Investeringen i nytt bygg og de tre satellittene har en totalramme på om lag 300 millioner kroner. Forsvaret er tenkt som hovedkunde, men Kongsberg ser også et marked for data fra NX3 satellittene internasjonalt.

– Vi er i dialog med en rekke land, og ser blant andre Storbritannia, Austraila, New Zealand, Chile, Bermuda og Indionesia som potensielle kunder, sier Aarø.

Norsk romindustri

Norsk romindustri består i dag av rundt 40 store og små selskaper spredt over hele landet.

Disse utvikler og produserer alt fra terminaler for satellittkommunikasjon til blomsterpotter for planteforskning i rommet. De selger tjenester fra Antarktis i sør til Svalbard i nord.

Omsetningen er på cirka åtte milliarder kroner årlig.

Kilde: romsenter.no

Konstellasjonen skal opereres av Kongsberg Satellite Services (KSAT). De er en verdensledende leverandør for mottak av satellitt­data og har bakkestasjoner 26 ulike steder i verden.

Portrett av Harald Aarø.
Harald Aarø, sjef for romvirksomhet og overvåking i Kongsberg Defence & Aerospoace AS.

– NX3 er en videreutvikling av instrumentene som sitter i testsatellitten NorSat-3. Det nye er å implementere teknologien i operativ bruk. Her ligger mye av investeringen, ­forklarer Aarø.

For jobben er ikke ferdig når satellitten er i lufta. Utfordringen er å håndtere datastrømmen og få opplysningene tidsriktig opp på de relevante skjermene hos Forsvaret.

– Vi må utvikle algoritmer og maskinlæring for å tolke bildene og skille ut det som er verdt å se nærmere på. Vi må utvikle systemer for å styre og operere satellittene. Forskningsaktig software må strømlinjeformes og tilpasses kundene. Og vi må sørge for at sensitive data ikke kommer på avveie. Det er arbeidskrevende å operasjonalisere og industrialisere et slikt system, sier Aarø.

– Når konstellasjonen er i omløp vil en satellitt passere over nordishavet en gang i halvtimen. Da vil vi få operasjonalisert NorSat-3-teknologien til å bli noe mer enn en test og en demo.

Relevante prosjekt og tema