Far var flyger

Tonje Nanette Arnesen er sjefsforsker ved FFIs avdeling Sensor og overvåkningssystemer

Kvinne sitter ved siden av en satellittmodell, ser i kamera og smiler. Foto

Jeg jobber på gruppa Satellittsystemer. Den meste av tiden min bruker jeg på prosjekter der vi utvikler nyttelaster til satellitter. Vi bygger, skyter opp og forsker på dem. Jeg er leder for et samarbeid vi har med Nederland, kalt SMART MilSpace2.

Vi har nettopp skutt opp to satellitter kalt Huygens og Birkeland, oppkalt etter framstående forskere fra våre to land. De flyr i tandem, og skal oppdage og lokalisere radarer av interesse på bakken.

Fly og verdensrommet har alltid fascinert meg. Det startet med at faren min var flyger. På videregående syntes jeg det mest spennende var da vi skulle regne på fart og posisjon for et romfartøy som skulle dokke med den internasjonale romstasjonen.

På NTNU skrev jeg hovedoppgave om rakettbaner på Andøya Space AS, og i mastergraden min på International Space University skrev jeg oppgave om rakettbaner hos Centre Spatial Guyanais i Fransk Guyana i Sør-Amerika. Etter som jeg har møtt astronauter, forskere, jurister og andre i ESA og NASA har interessen min bare vokst.

Det mest interessante framover vil være å se hvilken retning Norge går innenfor satellittvirksomhet, og hvilken rolle FFI får oppi dette. For å få en god oversikt i nordområdene våre trenger vi bedre dekning med egne satellitter, slik at vi er mer uavhengige av andre land. Vi ser på hvilke sensorer som skal brukes på satellittene og hvilke baner de skal gå i for å kunne gi best mulig overvåkingsevne.

Relevante prosjekt og tema