Tømring var starten

Bjørn Holst Pettersen er seniorforsker ved Sensor og overvåkningssystemer.

Mann i hvit frakk sitter ved bor med mikrosatellitt foran seg

Jeg leder utviklingen av det vi kaller bakkesegmentet, som går på kryss av flere prosjekter i FFIs arbeid med satellittsystemer. Etter at SMART MilSpace2 satellittene ble skutt opp har jeg også rollen som «mission manager» i prosjektet. På teknisk side jobber jeg mest med utvikling av arkitektur og programvare for satellitt-operasjoner.

Min vei til dette feltet er litt spesiell. Jeg har fagbrev som tømrer. Interessen for verdensrommet har jeg hatt helt fra barndommen. Under videreutdanning fra tømrer til byggingeniør så jeg muligheten. Ved NTNU valgte jeg derfor å gå for sivilingeniørgrad innenfor nanoteknologi isteden. Slik fikk jeg jobb som utviklingsingeniør i Kongsberg Norspace, med design og videreutvikling av teknologi for romapplikasjoner som felt.

Bredden innenfor romteknologi ved FFI er noe av det jeg verdsetter mest. De siste årene har det vært mulig å følge satellittprosjekter fra start til slutt, helt fra konseptstudie og systemkrav, via design, utvikling og testfaser til oppskytning og operasjoner.

Spennende framover blir bruken av småsatellitter i konstellasjoner, særlig kombinert med inter-satellitt-kommunikasjon. Det blir også spennende å følge med på Andøya, og etableringen av en nasjonal oppskytningskapabilitet.

Relevante prosjekt og tema