Denne forskningen blir aldri kjedelig

Hvordan kan 5G gjøre Forsvaret bedre? Det er et av spørsmålene Agnius Birutis skal finne gode svar på. Han er forsker ved FFIs avdeling for strategiske analyser og fellessystemer.

Nå forsker jeg på radiodelen av 5G, som altså er femte generasjon av den kommersielle mobilteknologien. Mer konkret interesserer jeg meg for radiosignaler mellom en basestasjon og brukerenhetene, for eksempel en smarttelefon. Jeg studerer teorien og utfører praktiske radiomålinger i felt. Dette blir gjort for å finne ut hvordan 5G er egnet til å dekke Forsvarets behov innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

Interessen for faget har sammenheng med at jeg aldri har hatt noen problemer med matematikk eller fysikk. Det var naturlig for meg å velge veien mot teknologi, der jeg kunne anvende kunnskapene mine i naturfag.

Det var ikke barndomsdrømmen min å bli forsker. Men jeg husker at jeg alltid var nysgjerrig på hvordan en TV klarer å lese de usynlige og mystiske radiobølgene rundt oss, og gjøre dem til forskjellige farger på skjermen. Eller for eksempel hvordan en PC vet hvilke nuller og ettall som betyr hva, og hvilken informasjon de inneholder.

Jeg kom rett fra masterstudiene da jeg begynte her i 2019. Da var det seks år siden jeg flyttet fra hjemlandet mitt, Litauen. Nå bor jeg i Rælingen, i sykkelavstand fra FFI.

Mastergraden i datateknologi og mikroelektronikk tok jeg ved Universitetet i Oslo. Flere av fagene på studiet ble holdt på Institutt for teknologisystemer, rett utenfor gjerdet til FFI. Jeg var spesielt interessert i digital kommunikasjon, radiobølger, antenner og signalbehandling.

Det beste med jobben er nettopp å få drive med vitenskap og forskning. Det, sammen med å få testet de nyeste teknologiene, er det som gir meg mest i jobben. Det er også en fordel å få reise på oppdrag i hele Norge eller til internasjonale møter verden rundt, og stadig møte nye folk med forskjellig bakgrunn.

Teorien jeg har lært under studiene bruker jeg hver dag ved FFI. Særlig når det kreves teoretiske beregninger eller skal utføres praktiske målinger. Jeg liker å finne på nye muligheter til å anvende en viss teknologi, eller diskutere noe spennende med kollegaer ved lunsjbordet.

Det er alltid mye nytt å lære her ved instituttet. Det gjør at jeg utvikler meg selv både faglig og som person. Det som utfordrer meg mest er når jeg skal presentere noe til en stor gruppe viktige personer. Da kjenner jeg på skikkelig nervøsitet, med mye adrenalin i kroppen! Likevel gir det mye glede når presentasjonen er ferdig og arbeidet ble godt utført.

Vi har det ofte gøy på jobben. Som da vi for ikke lenge siden hadde dronetesting på flyplassen på Rygge. Vi skulle måle 5G-dekning i lufta, i høyder på flere hundre meter. Derfor brukte vi en drone med 5G-måleutstyr montert. Plutselig skjedde det noe galt med styringen. Dronen datt ned midt i skogen. Den var ikke lett å finne igjen. Vi regnet med å bruke resten av dagen på å lete. Det som reduserte letetida kraftig var at vi fikk en idé. Den dukket opp da vi fant en gammel sinkbøtte. Vi brukte bøtta som en slags radar, for å finne svake signaler dronen fortsatt sendte.

Det mest spennende jeg har vært med på så langt er en mobilapplikasjon jeg har utviklet for å måle signalkvalitet på mobiltelefon. 5G fungerer på nye, høyere frekvenser sammenlignet med forrige generasjons 4G. Da 5G ble lansert i Norge, var det behov å finne ut egenskaper, som rekkevidde, av radiokommunikasjonen som opererer på de nye frekvensene. Denne applikasjonen ble spesialtilpasset til å møte brukerkravene innenfor målinger av 5G-dekning.

Nå ser jeg fram til er hvordan 5G utvikler seg. Teknologien kan levere kommunikasjonstjenester til applikasjoner som selvkjørende biler, virtuell virkelighet og droner. Det blir spennende å se hvordan verden endrer seg med nye muligheter. I tillegg kommer det alltid nye generasjoner, som 6G, 7G og så videre. Det blir aldri blir kjedelig på dette forskningsområdet!