Effect of naval sonar exposure on killer whales and humpback whales – 3S-2023 cruise report

FFI-Rapport 2024

Om publikasjonen

Rapportnummer

24/00559

ISBN

978-82-464-3530-5

Format

PDF-dokument

Størrelse

17.3 MB

Språk

Engelsk

Last ned publikasjonen
Petter H. Kvadsheim Patrick J.O. Miller Frans-Peter A. Lam Paul J. Wensveen Jacqueline Bort Alec Burslem Giorgia Giovannini Ellen Hayward Sander P. van Ijsselmuide Lars Kleivane Craig Reesor Martijn W.G. van Riet Rune Roland Marije L. Siemensma George Sato

3S (Sea mammals and Sonar Safety) er et multidisiplinært og internasjonalt samarbeid for å studere effekten av militære sonarer på hval. Målet er å innhente kunnskap som er nødvendig for å redusere risikoen for hvalene uten unødvendige restriksjoner på sonarbruk. Et av målene med fase 4 av 3S-prosjektet (3S4) er å undersøke om eksponering for kontinuerlige aktive sonarsignaler (CAS) fører til andre eller mer alvorlige reaksjoner enn eksponering til konvensjonelle pulsede aktive sonarsignaler (PAS). Et annet mål er å undersøke empirisk om reaksjoner til kortvarige eksponeringer kan brukes til å predikere reaksjoner til eksponeringer som har en mer realistisk operativ varighet. 3S-2023-toktet fant sted utenfor kysten av Norge i oktober–november 2023 og skulle innhente data som adresserer disse spørsmålene. I denne rapporten oppsummerer og dokumenterer vi datainnsamlingen.

Det eksperimentelle designet baserte seg på kortvarige og langvarige CAS- og PAS-eksponeringer på spekkhoggere og knølhval ved hjelp av GPS-sporing i sanntid av flere merkede hvaler samtidig. Sonarfartøyet manøvrerte på en måte som gjorde at vi oppnådde gjentatte doseeskaleringer over 8 timer, og hvalens reaksjon til den første eksponeringen vil bli sammenlignet med den andre eksponeringen i fremtidige analyser. Flere hvaler ble merket med mixed-DTAG++, som registrerer høyoppløselig bevegelsesdata og akustiske data og sender dyrenes GPS-posisjon direkte til sonarfartøyet. Atferden ble registrert over en periode på 8 timer før sonareksponering, under den 8 timer lange eksponeringen og i en periode på 4–6 timer etter eksponeringen. I tillegg ble det brukt Wildlife Computers SPLASH10-F-333B Limpit-merker som sender data med lavere oppløsning via satellitten Argos for å studere dyrenes naturlige døgnrytme og for, om mulig, registrere reaksjoner hos dyr som er lenger unna sonaren. I tillegg til atferdsdata ble det også samlet inn ekkolodd¬registreringer av sildestimer og fiskeprøver av hvalenes byttedyr. Lydhastighetsprofiler ble samlet inn for å kartlegge lydforplantingsforholdene i området.

Under 3S-2023-toktet ble 13 spekkhoggere merket med mixed-DTAG++ og 6 med SPLASH-merker. Fem knølhvaler ble merket med mixed-DTAG++. Av de 18 mixed-DTAG++ som ble satt ut, samlet 11 kun inn grunndata om normalatferdsdata med varighet fra 5 minutter til 28,3 timer, og 2 samlet in data fra dyr som var lenger unna sonarkilden under eksponering. Fire sonareksponeringer med 8 timers varighet (2 CAS og 2 PAS) ble gjennomført på til sammen 5 dyr (4 spekkhoggere og 1 knølhval) ved bruk av direkte GPS-sporing. Splash-merkene samlet inn data fra spekkhoggere over en periode på 1–7 uker. De fleste dyrene ble merket rundt fiskefartøy med ringnot som fisket sild i området.

3S-2023-toktet var en suksess, selv om vi hadde håpet å få gjennomført flere eksponeringsforsøk. Slike langvarige eksponeringer har derimot aldri blitt gjennomført før, og de innsamlede dataene er derfor av høy verdi. Vi planlegger et nytt tokt i 2024 og håper da å samle inn mer data. Vi anbefaler at neste års tokt starter en uke senere for å sikre at ringnotflåten er på plass når vi starter. Vi har enkelte bekymringer med tanke på tilgangen på DTAG-sensorer og en tilfredsstillende CAS-kilde til toktet i 2024, og disse bør avklares før neste tokt. Du kan se en video som viser aktivitetene under 3S-2023-toktet, ved å følge denne linken.

Nylig publisert