FFI-frokost:

Forsvarsanalysen 2022

På dette frokostmøtet presenterer vi den ferske FFI-rapporten Forsvarsanalysen 2022. Den skal gi et bedre grep om den strategiske utviklingen i Forsvaret. Dette er første utgave av årlige råd fra FFI til forsvarsledelsen.

Arrangementet ble strømmet
Se opptak av sendingen under

Arrangementet starter ca 14 minutter ut i opptaket:

Tre råd for å styrke Forsvaret

Norge har et godt, men ikke godt nok, forsvar. Det er konklusjonen av FFIs første årlige Forsvarsanalyse.

Til en fullsatt sal i Oslo Militære Samfunds lokaler ble FFIs Forsvarsanalyse 2022 lagt frem. Interessen har vært overveldende og også journalister fra de store nyhetsmediene var på plass for å få med seg FFI-forskernes råd til Forsvarsledelsen. For framleggelsen kunne ikke vært mer aktuell. Med krigen i Ukraina er søkelyset rettet mot hvordan det egentlig står til med Forsvaret i Norge.

– Krigen i Ukraina endrer mye, men ikke alt. Den farligste fallgruven i forsvarsplanlegging er nærsynthet. Å kun fokusere på det som skjer akkurat her og nå. Russlands angrep på Ukraina gjør ikke sammensatt trusler mindre aktuelle, eller invasjon til en ny normalitet, sa forskningsdirektør Espen Skjelland i sin innledning.

Henger planene sammen?

Den drastisk endrede sikkerhetspolitiske virkeligheten i Europa de siste ukene har vist at behovet for FFIs analyser og råd til Forsvarsledelsen er stort.

Forskerne har sett på rammefaktorer, balansen mellom Forsvarets oppgaver, struktur og økonomi, og nye muligheter. I analysen skisserer de hvordan det er mulig å balansere disse faktorene bedre.

Konklusjonen er tydelig. Det er ikke balanse mellom oppgaver og struktur i dagens Forsvar, og det er kun en skjør balanse mellom struktur og økonomi.

Tre overordnede råd og åtte tiltak

Analysen kan oppsummeres i tre overordnede råd:

 1. Det må rettes større oppmerksomhet mot utfordringene i de lavere delene av konfliktspekteret slik at dette ikke blir en «blindsone» i norsk sikkerhet.
 2. Arbeidet med å utforske nye konsepter for å møte de mest krevende scenarioene må styrkes.
 3. Skillet mellom dem som skal sikre best mulig operativ evne i dag og i framtiden, må gjøres tydeligere.

Oppdraget fra forsvarssjef Eirik Kristoffersen har vært å tydelig redegjøre for hva som bør gjøres for å styrke Forsvaret. Basert på disse tre hovedutfordringene har forskerne derfor også skissert åtte konkrete tiltak for et effektivt forsvar.

 • Øke operativ evne.
 • Redusere risikoen for mangel på personell og kompetanse.
 • Utnytte totalforsvaret for å sikre samfunnets motstandsdyktighet.
 • Styrke Forsvarets evne til samvirke på tvers i organisasjonen.
 • Styrke evnen til responsoperasjoner under terskelen for væpnet konflikt.
 • Gripe teknologiske muligheter.
 • La bærekraft, klima og miljø være et sentralt prinsipp i planlegging og styring av sektoren.
 • Sikre økonomisk balanse.

Forskerne er allerede i gang med å hente oppdaterte tall og informasjon til Forsvarsanalysen 2023.

To av forfatterne av Forsvarsanalysen 2022, Espen Skjelland (til venstre) og Espen Berg-Knutsen
To av forfatterne av Forsvarsanalysen 2022, Espen Skjelland (til venstre) og Espen Berg-Knutsen, etter fremleggelsen på FFI-frokosten.