FFIs klima- og sikkerhetskonferanse 2023

Hva betyr klimaendringene for nasjonal sikkerhet? Hvordan kan Forsvarets operasjoner og virksomhet tilpasses den nye virkeligheten?

Deichman, Bjørvika
22. november kl.08.30-15.30

FFIs klima- og sikkerhetskonferanse arrangeres for å løfte frem hvilke hensyn Forsvaret bør og må ta i tiden fremover. Årets konferanse var den andre i rekken av en serie som vi håper kan fortsette å være en årlig begivenhet.

De overordnede temaene for årets konferanse var sikkerhet i nordområdene i lys av klimaendringer og mulige teknologiske løsninger som reduserer Forsvarets klima- og miljøavtrykk.

Dagen ble åpnet med innlegg fra administrerende direktør Kenneth Ruud, etterfulgt av utenriksminister Espen Barth Eide og direktør for CICERO Kristin Halvorsen

Her kan du se opptak av konferansen.

Her ser du når i opptaket du kan se de ulike panelene:

0:15:50 starter sendingen.

1:46:00 Sikkerhet i nordområdene, del 1

3:26:00 Sikkerhet i nordområdene del 2

4:13:00 Forsvarets påvirkning på klima og miljø – mulige løsninger

4X0A8652 copy.jpg
Administrerende direktør Kenneth Ruud, utenriksminister Espen Barth Eide og direktør for CICERO Kristin Halvorsen på FFIs klima- og sikkerhetskonferanse. Foto: Anders Fehn, FFI.

På talerlisten stod også sjef FOH Yngve Odlo, andre representanter fra Forsvaret og forsvarssektoren og en rekke eksperter innen fagfelt som sikkerhetspolitikk, klimaendringer og bærekraftig teknologi.

Gjennom dagen ble det mange ganger lagt vekt på at klimaendringer og det grønne skiftet fører til et endret trusselbilde som Forsvaret må ta hensyn til i sin planlegging. 

Espen Barth Eide skrøt av FFIs arbeid på området.

– Siden så mye av det som foregår i verden nå dreier seg nettopp om å finne løsninger knyttet til energiomstilling, mer effektiv bruk av energi, mer bærekraftig produksjon av energi, smartere løsninger, så er det åpenbart at det er viktig at også Forsvaret og Forsvarets forskningsinstitutt og alle som er opptatt av sikkerhetspolitikk kjenner sin besøkelsestid og følger med på det, sa Barth Eide under sitt innlegg.

I dagens siste panelsamtale stilte blant andre kontreadmiral Elisabeth Natvig, avdelingssjef i Forsvarsstabens planavdeling. Hun understreket hvor viktig det er å ta klima og miljøhensyn i både forsvarsplanlegging, investeringsprosjekter og teknologiutvikling.

– Hvis vi anskaffer en fregatt om fem år som går på fossilt drivstoff, og som varer i femten år, da har vi virkelig bommet på alle områder etter mitt syn … Vi lagde fregatter som vi fikk (den siste) i 2010. I 2020 begynte vi å snakke om å skifte den ut. Det er ikke bærekraftig, så jeg tenker vi må endre oss alvorlig, sa Natvig.

4X0A8647 copy.jpg
En av arrangørene, Kristian Lausund, i samtale med utenriksminister Espen Barth Eide og administrerende direktør Kenneth Ruud i forkant av konferansen. Forsker Marius Pedersen fra FFI kan skimtes i bakgrunnen. Foto: Anders Fehn, FFI.

Program

08.30
Registrering og frokost
 • Kenneth Ruud, administrerende direktør FFI
 • Espen Barth Eide, utenriksminister
 • Kristin Halvorsen, direktør CICERO, Senter for klimaforskning
10.30
Pause
 • Yngve Odlo, sjef Forsvarets operative hovedkvarter.
 • Marius Nyquist Pedersen, FFI
 • Tobias Etzold, NUPI
12.00
Lunsj
 • Kenneth Dahl, avdelingsleder Operasjonen Kystvakten
 • Svein Vigeland Rottem og Andreas Østhagen, Fridtjof Nansen institutt
13.45
Pause
 • Kristian Lausund, FFI
  Forsvarssektorens klima- og miljøregnskap. Hva er potensialet for kutt?
 • Brynjar Arnfinnsson, FFI
  Hvordan kan Forsvaret bruke nullutslippsteknologi?
 • Robert Westlund, Försvarets materielverk (FMV)
  Bidrivstoff til fly.
 • Willie Wågen, Sustainable energy
15.30
Slutt