Påvirkningskonferansen 2023

Hvordan foregår påvirkning med sammensatte virkemidler i den såkalte «gråsonen»?

Meld deg på
24.
oktober
8.30-13.30
Oslo Militære Samfund

Årets gjennomføring av Påvirkningskonferansen i regi av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Forsvarets Høgskole vil se nærmere på påvirkning som benytter sammensatte virkemidler i den såkalte «gråsonen».

Dette er ofte en mer kompleks type påvirkning som kan skape større problemer for demokratier over tid enn informasjonsmanipulasjon på nett og i sosiale medier alene. Her kan en rekke verktøy brukes i forskjellige kombinasjoner. Finansielle insentiver kan kombineres med press gjennom informasjondomenet eller militære aktiviteter koordineres med nasjonalistiske oppfordringer. Ofte understøttes dette av pågående aktiviteter som diplomatisk press. Slik påvirkning er svært vanskelig å avdekke og den foregår gjerne over lang tid.

Konferansen har to paneler som vil se på påvirkning relatert til Øst-Asia og Nord-Norge før den rundes av med et panel som ser på hvordan Norge per i dag jobber med å forbedre robustheten mot uønsket påvirkning.

Program

Konferansier for dagen er Lea Bjørgul, forsker ved FFI.

Med forbehold om at programmet kan endres.

08.30
Registrering og kaffe
09.00
Velkommen og åpning av konferansen, Janet Blatny, forskningsdirektør avdeling Totalforsvar, FFI
09.10
Hovedinnlegg, Sofie Nystrøm, Direktør NSM

Shiniji Yamaguchi, Japan’s National Institute for Defense Studies

Jo Inge Bekkevold, Forsvarets Høgskole, IFS


Diskusjonsleder: Wrenn Yennie Lindgren, NUPI

10.40
Kaffepause

Redaktør Thomas Nilsen, The Barents Observer

Redaktør Skjalg Fjellheim, Nordlys

 

Diskusjonsleder, Karen-Anna Eggen, Forsvarets Høgskole, IFS

11.55
Lunsj

Anne Lise Bjørnstad, FFI

Ole Joachim Arnesen Aasen, NTNU

Sølve Kuraas Karlsen, Tenk/Faktisk.no

Trude Marielle Gjelsten, Forsvarets Høgskole, Stabsskolen

 

Diskusjonsleder: Cornelia Kristiansen, Medier24

13.10
Den stille krigen mot demokratiet, Jette Christensen
13.30
Slutt
Logo til FFI og FHS