Bli med på problemløsing med spesialstyrkene

Vil du være med på å finne nye konsepter og utvikle nye teknologiske løsninger sammen med norske og amerikanske spesialstyrker? Vi ser etter relevant personell fra industri, Forsvaret og akademia til en workshop i Oslo 30. januar til 2. februar 2023.

Fra Forsvarets spesialkommandos 40-års markering juni 2022.
Fra demo ved Forsvarets spesialkommando. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Workshopen arrangeres av United States Special Operations Command (USSOCOM) i samarbeid med FFI og Forsvarets Spesialstyrke (FS).

NB! Søknadsfrist er allerede 7. desember.

Dette er første gang USSOCOM arrangerer en slik workshop utenfor USA. Målet er å samle amerikanske og internasjonale spesialstyrker (SOF), industri, akademia, myndigheter og fremtidsforskere i en design thinking workshop for å hjelpe USSOCOM, norske spesialstyrker og allierte med løsninger innen fremtidige scenarier og oppdrag

– Å forstå fremtiden er vanskelig. Noe av problemet handler om manglende evne til å kunne forestille seg de endringene som kommer, sier Mats Rjaanes ved FFI Special Operations Research and developement (SORD) . 

– Ofte tror vi at fremtiden blir for lik der vi er i dag. Andre ganger er de som forsøker å se for seg fremtiden for like, enten i form av utdanning, bakgrunn eller virkelighetsoppfatning.

En unik mulighet

Under workshopen vil arrangørene bruke en metodikk de kaller «design thinking». Målet er å komme opp med konsepter og løsninger på fremtidige problemer under paraplyen: Joint and Partner Communications in a Contested and Austere Environment. Kort fortalt – hvordan kan fremtidens spesialsoldater operere og opprettholde kommunikasjon i et krevende og fiendtlig miljø. 

– Dette handler om mer enn å utvikle sabotasjesikker kommunikasjon, sier Rjaanes.

Deltagerne vil utvikle konsepter og tilnærminger for teknologi, infrastruktur og evner som kreves for effektiv kommunikasjon mellom spesialstyrker, konvensjonelle styrker og partnere for å utføre operasjoner i fremtidens miljø. Utfordringer kan inkluderer begrenset dekning og rekkevidde, atmosfæriske forstyrrelser av radiokommunikasjon, områdenektelse, sensorkommunikasjonsutfordringer, ekstreme temperaturer, høye breddegrader, virkningen av klimaendringer, økonomiske hensyn, et komplisert trusselbilde, utfordrende territorier og mye mer!  Vi snakker om alt som gjør at kommunikasjon, dataflyt og spesialoperasjoner fungerer under vanskelige forhold. 

– Hvis du har unik erfaring, innsikt som treffer tematikken til arrangementet eller perspektiver som utfordrer dagens status-quo, kan det være akkurat deg vi er på utkikk etter, sier Rjaanes.

Workshopen gir industrien, akademia og Forsvaret en unik mulighet til å jobbe med amerikanske partnere. Arrangement vil ende opp i konkrete konsepter og etter hvert prototyper og teknologi.

Deltagerne som blir plukket ut til workshopen kan blir invitert til fremtidige arrangementer hvor man tar ide og konsept videre til prototyping og utvikling.