Asymmetrisk krigføring

Hvordan kan Forsvarets spesialstyrker ligge i front av den teknologiske utviklingen?
 

Den teknologiske utviklingen går raskt i samfunnet, og det påvirker også militæret – ikke minst Forsvarets spesialstyrker som bør og skal ligge helt i front av denne utviklingen. 

Prosjektets formål er derfor å støtte ledelsen i Forsvarets spesialstyrker med ulike analyser og teknologistudier for å gi råd om den videre utviklingen av spesialstyrkene som en viktig kapasitet for Forsvaret.

Vi skal levere strategiske analyser, teknologisk rådgivning og støtte til spesialstyrkenes planarbeid, og fungere som en offensiv tenketank, brobygger mellom miljøer og katalysator for innovasjon. En viktig tilleggsleveranse er å etablere samarbeidsarenaer og koordinere forskning og utviklingsaktiviteter for Forsvarets spesialstyrker.

Vi skal dessuten være en aktiv teknologispeider for spesialstyrkene. Det betyr å utvikle og teste konkrete løsninger som svarer på spesialstyrkenes behov for teknologi og materiell.
 

Special Operations Research & Development

Tema

Innovasjon

Hvilke innovasjoner trenger forsvarssektoren? Svaret er: «mange».
Har du spørsmål om prosjektet?
Send epost

Relatert innhold