Første sesong med hørselsforsøk på vågehval er avsluttet

Forskerne mener sesongen var vellykket, selv om de ikke fikk testet hørselen på en eneste hval.

I juni 2021 dro et forskerteam til Lofoten for å forsøke å kartlegge hørselen til vågehval. Hvalene skal fanges levende og slippes fri etter testene. Forsøkene skal gjennomføres hver sommer fram til 2024.

 – Hovedmålet i år var å få demonstrert at systemet med å fange og slippe hvaler løs fungerer. Det har vi klart, sier Petter Kvadsheim fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

De kommende fire årene skal FFI i samarbeid med universitetet i Århus og The National Marine Mammal Foundation kartlegge hørselsterskelen hos vågehval. Testmetoden er den samme som brukes for å teste hørselen hos spedbarn. Hvalene slippes fri etter at testene er gjennomført.

Catch and releaseanlegg for testing av hørsel hos vågehval sommeren 2021.
Fangstsystemet består av 1,7 kilometer nett som leder hvalen inn i et basseng der testene gjennomføres. Etterpå slippes hvalene fri. Foto: Espen Wang-Naveen / FFI

 

Målet med prosjektet er å begrense skadevirkningen av menneskeskapt støy for dyrelivet i havet. 

– Dette blir første gang vi får informasjon om hørselen hos bardehval. Denne kunnskapen vil være helt nødvendig for å forstå hvordan menneskeskapt støy i havet påvirker disse dyrene, sier Dr. Dorian Houser fra The National Marine Mammal Foundation (NMMF).

Om prosjektet

Deltagere: National Marine Mammal Foundation, FFI, US Navy marine mammal program, Universitetet i Århus, Dyreparken i Kristiansand og LK-ARTS Norway
Budsjett: 1,8 millioner dollar
Varighet: 2020-2024
Mål: Kartlegge hørselen til bardehvaler
Oppdragsgiver: The Subcommittee on Ocean Science and Technology, USA

Fikk testet fangstmetode 

Fangstsystemet i Vestfjorden i Lofoten består av 1,7 kilometer med nett som veier til sammen 20 tonn. Nettene skal lede lede hval inn i en innhegning der testene skal gjennomføres. 

IMG_8853.JPG
Jobb med spektakulær utsikt. Dr. Petter Kvadsheim, Dr. Dorian Houser og masterstudent Victoria Vinje speider etter hval fra utkikksposten på Æsøya. Foto: Espen Hofoss / FFI

Årets testsesong varte fra 30 mai. til 25. juni. Nesten halve perioden ble brukt til å sette ut nettene og optimalisere fangstsystemet.

Forskerteamet observerte 20 hvaler i løpet av de fire ukene de jobbet. Tre hval gikk inn i bassenget før fangstsystemet var ferdig montert. Ytterligere tre gikk inn i bassenget når fangstsystemet var klart. En av dem ble sluppet fri fordi den var for stor, en klarte å svømme ut under nettet før forskerne testet den, den tredje som svømte inn var en knølhval som forskerne lot svømme videre. Dermed ble det ikke gjennomført noen hørselstester i år. 

Men forskerne kommer tilbake i 2022. Det er planlagt tester også i 2023 og 2024.

­– Vi gleder oss til neste år, da vil vi kunne bruke hele testperioden på å fange hval og teste hørsel, sier Kvadsheim og Houser.

Forsøkene i Lofoten gjennomføres i regi av SOST (Subcommittee on Ocean Science and Technology), og er finansiert av blant andre den amerikanske marine og amerikanske tilsynsmyndigheter. Prosjektet har et budsjett på ca. 15 millioner kroner. 

Skjermdump av vågehval.
Teamet observert 20 hval i eller ved fangstanlegget i løpet av fire uker med feltarbeid. Torsdag 24. juni dukket det opp en vågehval i perfekt størrelse, men den snudde i døra, bokstavelig talt.