Norge og Nederland fortsetter strategisk samarbeid om forskning

For tre år siden skrev de to landenes forsvarsministre under en avtale om forskningssamarbeid. Samarbeidet har vært vellykket og fortsetter som en permanent ordning.

nederlandske forsvarsministeren prater med en sanitetssoldat
Forsvarsministrene fra Norge og Nederland møttes på Trident Juncture 29. oktober - som også var datoen hvor prøveperioden var over og SMART-samarbeidet ble gjort permanent. Foto: Nederlandske forsvarsdepartement.

Forskningssamarbeidet omtales som SMART (Strategic Mutual Assistance in Research and Technology) og representerer en ny modell for utvidet, internasjonalt forsknings- og teknologisamarbeid. Da avtalen ble underskrevet i 2015 var man enige om en tre års prøveperiode, før samarbeidet ble gjort permanent.

Prøveperioden går ut samme dag som den norske og den nederlandske forsvarsministeren møtes i forbindelse med Trident Juncture.

Forskningssamarbeidet utføres av Forsvarets forskningsinstitutt i Norge og the Netherlands Organisation for Applied Science og the Netherlands Aerospace Centre i Nederland. Forskningsmiljøene skal jobbe integrert og langsiktig med hverandre for å dele kunnskap og resultater gjennom felles prosjekter.

Hensikten er å på en kosteffektiv måte opprettholde en større kunnskapsbase innen utvalgte fagområder enn det hver nasjon klarer på egenhånd, og at begge parter bidrar til og kan benytte denne kunnskapsbasen. Samarbeidet har så langt omhandlet tekniske underavtaler innenfor kjemisk, biologisk, radiologisk og nukleær forskning og romforskning for militære formål. Når det vellykkede samarbeidet nå videreføres, vil man vurdere å innlemme nye fagområder i flere tekniske underavtaler.

Brannmann og forskere fra FFI tester instrumenter
FFIs beredskapslaboratorium. 10. januar i år ble en avtale som gjør FFIs ekspertise tilgjengelig for nødetater over hele landet signert. Her er FFIs forskere i aksjon under en demonstrasjon sammen med Oslo brann og redningsetat. Foto: Lars Magne Hovtun/OBRE.

 

Initiativet føyer seg inn i rekken av konkrete mål om å samarbeide mer med andre nasjoner, både bilateralt og i NATO-sammenheng. -Som en liten nasjon, er vi alltid på jakt etter måter å gjøre ting smartere og i fellesskap med andre allierte, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Det planlegges nå flere nye prosjekter innenfor rammen av SMART-samarbeidet.