Alexander W. Beadle

Seniorforsker (B.A., M.A.)

Om forskeren

Stilling

Seniorforsker (B.A., M.A.)

Kontaktinformasjon

alexander.beadle@ffi.no

Alexander W. Beadle har en bachelorgrad og en mastergrad i krigsstudier fra King’s College London og har jobbet som forsker på FFI siden 2011. 

Siden 2014 har han ledet prosjektet Globale trender og militære operasjoner. Her har han forsket på langsiktige utviklingstrekk som kan påvirke norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Han er særlig opptatt av vanlige tankefeil i forbindelse med sikkerhetspolitisk prediksjon og forsvarsplanlegging.

Fra 2017 til 2020 arrangerte han FFIs prediksjonsturnering, som undersøkte hvor godt det er mulig å forutsi sikkerhetspolitiske hendelser og hva som kjennetegner dem som treffer bedre enn andre. 

Alexander er nå Ph.d.-kandidat ved Universitet i Oslo, der han skal arbeide videre med resultatene fra prediksjonsturneringen. 

Tidligere har Alexander forsket på internasjonal operasjoner, spesielt humanitære intervensjoner. I den sammenheng utviklet han scenarioer og en teori for hvordan militære styrker kan beskytte sivile mest effektivt fra aktører som bevisst angriper dem. Denne forskningen benyttes i dag av NATO og FN i planleggingen av militære operasjoner.

Om forskeren

Stilling

Seniorforsker (B.A., M.A.)

Kontaktinformasjon

alexander.beadle@ffi.no

Vitenskapelige rapporter og artikler

FFI-rapporter og vitenskapelige artikler skrevet av forskeren