VITEN: Globale trender

VITEN er en rapportserie laget i et oversiktlig tidsskriftformat. Første utgave i 2020 handler om globale trender. På denne siden finner du alle artiklene fra tidsskriftet, omtale av publikasjonen og en podkast med en av medforfatterne.

God lesing og lytting!

Globale trender mot 2040

Denne utgaven av VITEN er basert på en rapport fra 2019: Globale trender mot 2040 - et oppdatert fremtidsbilde. I rapporten tok vi utgangspunkt i en rekke internasjonale framtidsstudier.

Vi tok også med den nyeste forskningen om utviklinger av betydning for Norge. I rapporten finner du mer informasjon om temaene som omtales i VITEN, og du finner også det komplette kildegrunnlaget vårt.

Last ned rapporten

Hvor går verden?

Denne utgaven av VITEN skrives i en tid med økt spenning mellom stormaktene. Vi ser et mer selvhevdende Russland. Vi ser større usikkerhet i Europa etter Brexit og valget av Donald Trump som president i USA. Samtidig har nyhetsbildet i 2020 blitt dominert av en koronapandemi som få land hadde forutsett følgene av. Men hvordan kan den sikkerhetspolitiske situasjonen se out om 15-25 år?

Les hele introduksjonen