#24: Én global trend overrasket FFI-forskerne

Hvordan skal Forsvaret møte de neste tiårene? Hva er de største farene? Hør FFIs podkast om trendene som vil forandre synet på Norges plass i verden.

Hvordan ser verden ut om 20 år? Hva betyr de globale trendene for den norske forsvarsevnen? I denne podkasten har vi snakket med tidligere Forsvarssjef Sverre Diesen. Han er en av forskerne bak en FFI-rapport som forsøker å si noe om verdens utvikling de nærmeste tiårene.

– Den største overraskelsen de siste fem årene er at den langsiktige oppslutningen om globaliseringen og hele den liberale verdensorden har gått fra å være en av de sikreste trendene til å bli en av de mest usikre.

Det sier forsker Sverre Diesen ved FFI. Vi gir nå ut en populærvitenskapelig utgave av en stor forskningsrapport om globale trender, der Diesen er en av forfatterne.

Pandemien kan forandre Forsvaret

Rapporten ble skrevet før korona-pandemien. Likevel sier Sverre Diesen at det er grunnlag for å si at pandemien kan få betydelige konsekvenser på forsvarsområdet. 

20100315TJ_003_crop
Sverre Diesen er en av FFI-forskerne som studert hvilke globale trender som kan bli avgjørende for Norge de neste 15-25 årene

– På den ene siden kan det bli lettere å oppfylle NATOs krav om to prosent av vårt brutto nasjonalprodukt (BNP) til forsvar. Dette rett og slett fordi vi får en stor resesjon eller kanskje til og med en depresjon, med sterkt fall i BNP. På den annen side kan hele forsvarsbegrepet bli omdefinert ved at vern av samfunnet mot pandemier kommer inn som en del og gjør at forsvarsbudsjettene også vil måtte dekke helt andre ting enn i dag, sier den tidligere forsvarssjefen. 

Makten flytter østover

Likevel er det langt større globale endringer som vil få mest å si.
Den viktigste trenden maktforskyvningen bort fra Vesten til økonomier og utviklingsland som vokser, spesielt i Asia. Følgen er mer stormaktrivalisering og svekkelse av dagens liberale og vestlig-dominerte verdensorden. En annen trend er befolkningsutviklingen: Nesten all vekst vil skje i mindre utviklede land, spesielt Afrika.

– Dette er et tveegget sverd som rommer økonomiske muligheter, men også fare for politisk og sosial destabilisering og massemigrasjon, sier Diesen.
 

Innhold - VITEN: Globale trender

Disse artiklene er alle en del av første utgave av VITEN i 2020 som har tittelen Globale trender.