Verden blir farligere for Norge

Norge blir mer sårbart i tiårene som kommer. Samtidig øker mulighetene for tettere forsvarssamarbeid med nabolandene våre.

Illustrasjon av frihetsgudinnen som ser bekymret på en klode der Norge er uthevet.
Verdensbildet anno 2020 slår sprekker. Hvilke trender ser vi skyggene av? ILLUSTRASJON: MARTIN HVATTUM

Hvordan ser verden ut om 20 år? Hva betyr de globale trendene for den norske forsvarsevnen?
I rapporten «Globale trender mot 2040 – et oppdatert fremtidsbilde» forsøker FFI å fange bredden i verdens utvikling de nærmeste tiårene. Nå kan du lese en kortversjon av rapporten i vår populærvitenskapelige publikasjon VITEN.

Magasinet ser særlig på sikkerhet og forsvar. Små nasjoner som Norge er avhengig av internasjonale rettsregler og sikkerhetsfellesskap. Hva skjer når disse verdiene forvitrer og USAs hegemoni minker? Hvem fyller tomrommene?

Ser forbi korona, Brexit og Trump

– Vi forsøker å se forbi det som er mest åpenbart i dag. Som et mer selvhevdende Russland, Brexit-uro, Donald Trumps styring av USA og nå koronaepidemien, sier forsker og prosjektleder Alexander W. Beadle ved FFI.

– I forsvarssammenheng er det spesielt viktig å unngå nærsynthet. Det er umulig å vite helt sikkert hva som vil skje langt fram i tid. Samtidig betyr dagens militære beslutninger mye for forsvarsevnen i 2040. Vi må forsøke å bomme så lite som mulig. Det gjør oss bedre stilt den dagen vi settes på prøve. 

Europa krymper

Rapporten ser på de viktigste følgene for Forsvaret, men favner bredere enn det. Forskerne tar hensyn til teknologisk utvikling, miljøendringene og skiftene i verdens demografi. For eksempel peker Europa seg ut som den eneste regionen i verden hvor befolkningen både er synkende og aldrende. Befolkningene i landene sør for Sahara vil i samme tidsrom vokse mest. Kombinasjonen av svake stater og høye fødselsrater kan øke risikoen for flyktningkriser, terrorisme og kamp om ressurser.

I egne kapitler ser forskerne på trendene i Russland, Nato, USA og Kina. Blant temaene her er Nato som mulig «skinnallianse», usikkerheten som vil komme etter Putin og Kinas økende selvhevdelse. I kapittelet om Arktis peker rapporten på at Svalbard kan bli en større sårbarhet for Norge. Det gjelder spesielt hvis Russland velger å føre en mer aggressiv utenrikspolitikk i nord. 

Fem scenarioer

Forskerne ser på følgene fem «alternative verdener» kan ha for Norge. Utgangspunktet er at noen av dagens viktigste trender snur eller forsterkes. Hva blir følgene av et sterkere og mer samlet europeisk forsvar? Hva hvis det blir global stagnasjon og opprør? Hva vil skje dersom Nato og Russland bryter sammen?

– Den samlede analysen gir grunn til bekymring. Spesielt om Norges utsikter til å få alliert hjelp i framtidige krisesituasjoner, sier Beadle. 

Tettere nordisk forsvar kommer

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen er en av rapportens forfattere. Han er tydelig på at de nordiske landene vil samarbeide tettere de neste tiårene.

– Allerede for 13 år siden ble det innledet et nordisk forsvarssamarbeid. Det har foreløpig gitt få resultater. Det viktige er likevel begrunnelsen. for hvorfor samarbeidet kom i stand. På nasjonal basis er stadig vanskeligere for de nordiske småstatene å opprettholde hele bredden av våpensystemer og kapabiliteter i et moderne forsvar. Det skyldes at det er svært uøkonomisk å drifte et forsvar med et stort antall ulike hovedvåpensystemer, men svært få enheter av hvert system: fregatter, stridsvogner, kampfly og mer. 

Selv om Sverige og Finland ikke er Nato-medlemmer, ser Diesen endringer.
– De omdefinerer alliansefriheten sin. De har utvidet samarbeidet både med Nato og med USA, på måter som ville ha vært utenkelige for 10 år siden. Samtidig forsterkes den økonomiske nødvendigheten. Dette tilsier at nordisk forsvarssamarbeid kommer til å øke i årene fremover.

Innhold - VITEN: Globale trender

Disse artiklene er alle en del av første utgave av VITEN i 2020 som har tittelen Globale trender.