Globale trender

Viten 2020

Om publikasjonen

Rapportnummer

20/01409

ISBN

978-82-464-3261-8

Format

PDF-dokument

Størrelse

5.6 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Vårin Alme Alexander W. Beadle Sverre Diesen Morten Hansbø Lars Aarønæs

Denne utgaven av VITEN skrives i en tid med økt spenning mellom stormaktene. Vi ser et mer selvhevdende Russland. Vi ser større usikkerhet i Europa etter Brexit og valget av Donald Trump som president i USA. Samtidig har nyhetsbildet i 2020 blitt dominert av en koronapandemi som få land hadde forutsett følgene av. Men hvordan kan den sikker-hetspolitiske situasjonen se ut om 15–25 år?

I forsvarssammenheng er det spesielt viktig å unngå nærsynthet. Dagens beslutninger om store investeringer, som kampfly og ubåter, vil påvirke Forsvarets struktur og organisering i tiår framover. Det er umulig å vite helt sikkert hva som vil skje langt fram i tid. Men vi må forsøke å bomme så lite som mulig. Det gjør oss bedre stilt den dagen forsvarsevnen settes på prøve.

Denne utgaven av VITEN oppsummerer hva vi i dag tror om hvor verden går de neste 15–25 årene. Vi spør hva de overordnende utviklingstrekkene kan bety for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Innholdet er basert på en FFI-rapport fra 2019: Globale trender mot 2040 – et oppdatert fremtidsbilde (19/00045). I rapporten tok vi utgangspunkt i en rekke internasjonale framtidsstudier. Vi tok også med den nyeste forskningen om utviklinger av betydning for Norge. I rapporten finner du mer informasjon om temaer som omtales her. Her finner du også det komplette kildegrunnlaget vårt.

Hva blir utviklingen fram mot 2040? Vi beskriver først de viktigste følgene for Forsvaret. Deretter går vi systematisk gjennom grunnlaget for analysen, basert på viktige funn innenfor dagens globale trender. Trendene er politiske, sosiale, teknologiske, økonomiske og miljømessige. Vi ser på fire aktører: Russland, Nato, USA og Kina. Og vi tar for oss fem regioner: Arktis, Norden, Europa, Midtøsten og Nord-Afrika, og Afrika sør for Sahara.

Til slutt utforsker vi mulighetsrommet. Det gjør vi ved å se på hvilke følger fem «alternative verdener» kan ha for Norge. Utgangspunktet er at noen av dagens viktigste trender snur eller forsterkes. Den samlede analysen gir grunn til bekymring, spesielt om Norges utsikter til å få alliert hjelp i framtidige krisesituasjoner.

Hensikten med rapporten er å identifisere forsvars- og sikkerhetspolitiske implikasjoner. Derfor har vi lagt mest vekt på de negative følgene av mulige utviklingstrekk, og det øverste sjiktet i konfliktspekteret. Det er grunn til å tro at det vil gå bedre med verden enn du kan få inntrykk av her. Vi bør likevel forberede oss på at de globale trendene tilsier at det kan bli farligere å være Norge.

Nylig publisert