Bjørn Olav Knutsen

Sjefsforsker Europeisk og transatlantisk sikkerhetspolitikk

Om forskeren

Stilling

Sjefsforsker

Utdanning

cand.polit. i statsvitenskap

Kontaktinformasjon

bjorn-olav.knutsen@ffi.no

Bjørn Olav Knutsen er statsviter med utdanning fra Universitetet i Oslo.

Han har arbeidet ved FFI siden 1993 og bidratt i en rekke forskningsprosjekter ved instituttet. Hans faglige interessefelt er europeisk og transatlantisk sikkerhetspolitikk og han har publisert en rekke bidrag i bøker, rapporter og fagtidsskrifter innenfor fagfeltet. I dag er han tilknyttet Kommunikasjonsenheten ved FFI og er også kompetanseansvarlig for det sikkerhetspolitiske miljøet ved FFI.

Knutsen har hatt gjesteforskningsopphold ved EUs sikkerhetspolitiske forskningsinstitutt i Paris, ved Det norske Nobelinstitutt og ved Freie Univärsität i Berlin. Ved siden av sin stilling ved FFI er han ansatt som førsteamanuensis ved Nord universitet i Bodø der han underviser i sikkerhetspolitikk og europeisk integrasjon. 

Om forskeren

Stilling

Sjefsforsker

Utdanning

cand.polit. i statsvitenskap

Kontaktinformasjon

bjorn-olav.knutsen@ffi.no

Rapporter og artikler skrevet av forskeren