Helene Berg

Seniorforsker

Om forskeren

Helene Berg har jobbet med studier av investeringer på FFI siden 2014 og har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra UiO. I tillegg til å være forsker ved FFI er hun PhD kandidat ved NTNU og del av forskergruppen til Concept. Stikkord for Bergs forskning på investeringer er nyttestyring, IKT, anskaffelsesform og måloppnåelse i prosjekter.

Vitenskapelige rapporter og artikler

FFI-rapporter og vitenskapelige artikler skrevet av forskeren