Jan Erik Voldhaug

Forskningssjef Operativ IKT

Om forskeren

Jan Erik Voldhaug har jobbet ved FFI siden 2007, og har en mastergrad i kommunikasjons­teknologi fra NTNU. Ved FFI forsker han både på IKT og på investeringer. Stikkord for Voldhaugs forskning på investeringer er porteføljestyring, insentiver og måloppnåelse i prosjekter. Innen IKT er han særlig interessert i hvordan teknologi kan sette Forsvarets bedre i stand til å gjennomføre militære operasjoner.

Om forskeren

Vitenskapelige rapporter og artikler

FFI-rapporter og vitenskapelige artikler skrevet av forskeren