Innenfor cyberoperasjoner forsker vi på teknologien som brukes innenfor operasjoner i cyberdomenet. Cyberoperasjoner er komplekse. Teknologi brukes ofte på uventede vis. Å forstå disse operasjonene krever derfor en bred teknologisk kompetanse, blant annet innenfor programvaresikkerhet, programvareanalyse og kommunikasjonssikkerhet. 

Vitenskapelige rapporter og artikler