Cybersikkerhet

Hvordan kan forsvarssektoren beskytte seg mot digitale trusler?

Digitaliseringen av Forsvaret og samfunnet gir mange nye muligheter. Det kan også gjøre oss sårbare for angrep. Slike angrep utnytter svakheter i den digitale infrastrukturen vår. Innenfor cybersikkerhet forsker vi på hvordan vi kan sikre systemene best mulig.

Hvordan skal Forsvaret og samfunnet ellers beskytte seg mot trusler i det digitale rom? Kan vi gjøre det samtidig som vi utnytte systemenes potensial for økt operativ effekt?

Vi forsker på teknologier og prosesser som skal gi oss robuste og sikre systemer, samtidig som de klarer å detektere og håndtere hendelser.

Vi forsker på forebyggende teknologier og prosesser innenfor informasjonssikkerhet. Det inkluderer nye kryptografiske løsninger. Vi ser på sikkerhet i moderne ubemannede og autonome systemer, og det såkalte Internet of Things (IoT). Vi er opptatt av sikkerheten i distribuerte informasjonssystemer.

Forsvarlig sikkerhet handler om å forstå, forklare og håndtere risiko knyttet til komplekse digitale systemer. Vi må også være i stand til å oppdage om noe skjer i den digitale infrastrukturen vår. Derfor forsker vi på teknologi som kan detektere hendelser.

En utfordring er også å kunne oppdage unormal aktivitet i store datamengder. Et angrep eller hendelse vil kunne påvirke hele organisasjonen. Hvordan vi kan håndtere slike er derfor et viktig tema for oss som forsker på cybersikkerhet. 

Vitenskapelige rapporter og artikler