Cybersikkerhet

Hvordan kan forsvarssektoren beskytte seg mot digitale trusler?

Cyber er et samlebegrep for det som har å gjøre med datamaskiner og nettverk, og omtales også som "det digitale rom".

Utviklingen her er enorm, og denne digitaliseringen av samfunnet gir store muligheter. Men den gir også utfordringer; Økt avhengighet av cyberløsninger gir en sårbarhet i kritiske samfunnsstrukturer som kan utnyttes i konfliktsituasjoner, eller av kriminelle. Dette gjelder spesielt i forsvarssektoren, som står overfor helt særskilte trusler blant annet innen sabotasje og spionasje. 

FFI har derfor i lang tid hatt betydelig forskningsaktivitet innen området. Den omfatter både langsiktig grunnfinansiert forskning og forskning på oppdrag fra blant annet Forsvaret, Forsvarsdepartementet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). 

Prosjektene spenner over hele spekteret fra forebygging via deteksjon til hendelseshåndtering. 

 • Deteksjon
 • Hendelseshåndtering og defensive cyberoperasjoner
 • Kryptografi
 • Mobilsikkerhet
 • Programvaresikkerhet og reverse engineering
 • Kommunikasjonssikkerhet
 • Sikkerhet i distribuerte systemer
 • Sikkerhet i ubemannede og autonome systemer
 • Sikkerhetsarkitektur og sikker informasjonsinfrastruktur
 • Sårbarhetsanalyse
 • Trendstudier og kapabilitetsutvikling 

Utover leveranser til våre oppdragsgivere publiserer vi også resultater i form av FFI-rapporter og vitenskapelige artikler. Vi driver primært anvendt forskning, deltar i flere internasjonale forskningssamarbeid, og samarbeider også nært med industri og oppdragsgivere. 

Vitenskapelige rapporter og artikler