Kommersialisering og knoppskyting

Hvordan kan FFIs forskning utnyttes til videre innovasjon – sivilt og militært?  

For å utnytte innsikt, metoder og erfaring fra FFIs forskning best og bredest mulig, har vi satt i gang et arbeid med mål om å øke knoppskytingen fra vår forskning – både til militære og sivile formål. 

Ambisjonen skal nås gjennom å utvikle metoder og verktøy for å styrke innovasjonsevnen og profesjonalisere vår evne til å realisere løsninger gjennom etablert industri eller gjennom nyetableringer. Slik kan vi lykkes med å øke verdiskapningen fra FFIs forskning og sikre at nye løsninger og ny teknologi kan nyttiggjøres av Forsvaret og bidra til økt operativ effekt – så vel som av aktører med ansvar for å styrke samfunnets sikkerhet.

En viktig del av arbeidet er rådgivning til og videreutvikling av idéer med kommersielt potensiale, håndtering av FFIs immaterielle verdier (IP) og videreutvikling av gode samarbeidsformer og kontrakter med relevant industri.

Relevante vitenskapelige rapporter og artikler