Logistikk

Hvordan modernisere og effektivisere Forsvarets logistikkvirksomhet?

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver

Forsvarets logistikkorganisasjon

Når Forsvaret utfører sine oppgaver, sørger Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) for at alt nødvendig utstyr blir levert så raskt og effektivt som mulig. Dette krever kontinuerlig tilpasning til Forsvarets behov, og FLO skal effektiviseres og moderniseres for å kunne levere også på framtidens krav.

Blant annet må organisasjonen kunne utnytte løsninger som tilbys i det sivile leverandørmarkedet. Utviklingen må samtidig skje i samsvar med struktur- og organisasjonsendringene i andre deler av Forsvaret og med endringene i næringslivet. Den sikkerhetspolitiske utviklingen vil også ha betydning for utviklingen av logistikkvirksomheten.

Til dette utviklingsarbeidet bidrar FFI med forskningsbasert beslutningsstøtte til Forsvaret generelt og FLO spesielt. Vi gjør tverrfaglige analyser innen operativ logistikk, logistikkonsepter, prosess- og produktivitetsforbedringer, driftskostnader og samhandling med sivile aktører.

Målet er å identifisere de beste løsningene for FLO og slik sikre at Forsvaret på en kosteffektiv og sikker måte kan oppnå nødvendig beredskap og utholdenhet. 

Forskningen innen logistikk er som oftest avgrensede studier, der vi avhengig av temaet for studien, benytter ulike metoder. Vi kombinerer kvantitative og kvalitative metoder, og gjennomfører blant annet scenarioanalyser, spill, kvantitative behovs- og dekningsanalyser og kostnadsanalyser. 

I forbindelse med studiene jobber vi tett med relevante deler av Forsvaret og næringslivet for å sikre militærfaglig kompetanse. Vi samarbeider med ulike miljøer ved FFI, i akademia og FFIs nordiske søsterorganisasjoner, og har en ambisjon om å knytte til oss flere master- og doktorgradsstudenter innen logistikk. Resultatene våre publiseres som presentasjoner, i FFI-rapporter eller i akademiske artikler.
 

Vitenskapelige rapporter og artikler