Mobbing og seksuell trakassering (MOST)

Hva trenger vi svar på for å forebygge og bekjempe mobbing og seksuell trakassering?

Fakta om prosjektet

Et trygt og inkluderende arbeidsmiljø er viktig for forsvarssektoren, som blant annet har nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering. For best å kunne forebygge og bekjempe mobbing og seksuell trakassering må man ha kunnskap om temaene, derfor er forskning viktig.

Vi har sammen med professor emirita Kari Fasting gjennom flere år jobbet med temaet. Vi har blant annet utviklet to spørsmålsbatterier som kartlegger både omfang av, og form på, mobbing og seksuell trakassering (Rones mfl., 2018; Fasting og Køber, 2019; Fasting mfl., 2021; Fasting mfl., 2022). Disse spørsmålsbatteriene benyttes nå av hele forsvarssektoren.

Portrettbilde av FFI-forsker Kari Røren Strand
Kari Røren Strand
Forskningsleder Strand har en doktorgrad i biokjemi fra UiO. Hun har vært ansatt ved FFI siden 2009 og har ledet prosjektserien Personellstudier siden oppstart i 2013.
Portrettbilde av mann i blå skjorte
Sverre Søyland von Ubisch
Seniorforsker Ubisch er siviløkonom fra OsloMet/BI, i tillegg har han en master of philosophy i sosialantropologi fra UiO og en doktorgrad i strategisk ledelse fra Handelshøyskolen BI. Han har vært ansatt ved FFI siden 2022.

Relatert innhold

Relaterte publikasjoner