6 unge soldater står i gruppe og snakker og smiler
Tema

Personellstudier

Hvordan kan forsvarssektoren best forvalte personell og kompetanse?

Forsvarssektorens behov for ulike typer personell og kompetanse endrer seg i tråd med den teknologiske utviklingen og samfunnsutviklingen for øvrig. I tillegg er Forsvaret en organisasjon med mange særegenheter og ordninger man i liten grad finner i det sivile.

Noe av det unike ved Forsvaret som er relevant i et personell- og kompetanseperspektiv, er at Forsvaret har:

  • verneplikt og førstegangstjeneste
  • en hierarkisk gradsstruktur
  • rekruttering i bunn og livslange karriereløp
  • utdanning innad i organisasjonen
  • en sektorspesifikk humankapital
  • en militær profesjonskultur
  • aldersgrenser og krav til fysikk
  • spesielle pensjonsordninger

Vårt mål er å bidra til at forsvarssektorens forvaltning av personell og kompetanse gjennomføres på en kunnskapsbasert og kostnadseffektiv måte. Da er det viktig at vi er eksperter på Forsvaret spesielle egenskaper og rammebetingelser.

Forskningen vår er tverrfaglig og vi veksler mellom å bruke ulike kvantitative og kvalitative metoder. Eksempler er simuleringer av personellflyt, økonomiske analyser, spørreundersøkelser, statistiske analyser, intervjuer og feltarbeid. Resultatene våre formidles som presentasjoner, FFI-publikasjoner, vitenskapelige artikler og kronikker. Kompetansen vår er også etterspurt av andre prosjekter ved FFI, og vi bidrar inn med vår kunnskap der det er behov.

Arbeidet vårt er i hovedsak finansiert av Forsvarsdepartementet, men vi gjør også studier for den enkelte etat i sektoren. Vi har bidratt til forskningsbasert beslutningsgrunnlag for flere reformer og endringer, og vi vil fortsette å være en sentral støttespiller for både Forsvarsdepartementet og Forsvaret.

Særaldersgrenser før og nå – og en vurdering av det framtidige behovet

Dette er tittelen på en rapport som ble levert til arbeids- og inkluderingsministeren i juni 2023. Rapporten er laget av en arbeidsgruppe, hvor FFI deltok, som hadde i oppdrag å vurdere det framtidige behovet for særaldersgrenser.

Les nyhetsoppslag om rapporten på regjeringen.no

Last ned rapporten

Relevante rapporter og vitenskapelige artikler