Personelløkonomi

Hva påvirker militære og sivile karriereløp i forsvarssektoren?

Med over 20.000 ansatte er forsvarssektoren blant de aller største arbeidsgiverne i Norge, og den spiller en betydelig rolle i arbeidsmarkedet.  Det er imidlertid en rekke særegenheter ved sektoren som legger føringer for hvordan personell kan rekrutteres, motiveres, beholdes eller avvikles, sammenlignet med hva som er tilfellet for sivile aktører.

Forsvaret rekrutterer personellet i bunn, utdanner dem innad i organisasjonen, innplasserer dem i en hierarkiske gradsstruktur, roterer dem hyppig i stillinger hvor tjenestested er spredt over hele landet og hvor fysikk og helse setter begrensninger for lengden på karrieren, som i det lengste kan strekke seg til oppnådd særaldersgrense.

Hele forsvarssektoren utgjør også et stort indre arbeidsmarked for personer med kunnskap om det militære, hvor kompetansen skal kunne flyte mellom de ulike etatene. Personelløkonomi er et fagfelt som handler om å forstå personellets beslutninger i dette arbeidsmarkedet. Hvilke insentiver må til for å rekruttere og beholde personell? Hva motiveres de av? Og hvilke insentiver gir en balansert aldersstruktur med hovedvekt på relativt ungt personell? Med andre ord forsker vi på militære og sivile karriereløp i forsvarssektoren.

6 unge soldater står i gruppe og snakker og smiler
Tema

Personellstudier

Hvordan kan forsvarssektoren best forvalte personell og kompetanse?

FFI-forskere med særlig kompetanse på temaet

Portrettfoto av FFI-forsker Torbjørn Hanson
Torbjørn Hanson
Sjefsforsker Hanson har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra UiO. Han har vært ansatt ved FFI siden 2009.
Portrettfoto av FFI-forsker Petter Lindgren
Petter Lindgren
Seniorforsker Lindgren er samfunnsøkonom fra UiO. Han har vært ansatt ved FFI siden 2017.
Portrettforo av FFI-forsker Iris Einarsdottir
Iris Einarsdottir
Forsker Einarsdottir er utdannet siviløkonom fra NHH, med spesialisering i økonomisk analyse. Hun har vært ansatt ved FFI siden 2022.
Portrettfoto av FFI-forsker Erlend Urdsøn Nordvang
Erlend Urdsøn Nordvang
Forsker Nordvang er utdannet samfunnsøkonom fra UiO. Han har vært ansatt ved FFI siden 2018
Portrettfoto av FFI-forsker Aleksander Sobieski
Jan Aleksander Sobieski
Forsker Sobieski har bakgrunn som befal i Hæren og er utdannet samfunnsøkonom fra UiO. Han har vært ansatt ved FFI siden 2023.

Vitenskapelige rapporter og artikler