Rekruttering og seleksjon

Hvordan kan Forsvarets seleksjonsmekanismer forbedres?

Vi ønsker med vår forskning på seleksjon å sette fokus på helheten i seleksjonssystemet fra førstegangstjenesten helt til toppledernivået i Forsvaret. Målet er å identifisere og komme med anbefalinger til forbedringer i Forsvarets seleksjonsmekanismer og kriterier i lys av blant annet innføringen av allmenn verneplikt, militærordningen (OMT) og utdanningsreformen (URE).

Førstegangstjenesten blir stadig viktigere som rekrutteringsbrønn inn til Forsvaret. Kunnskap om hvem som ønsker tjeneste og hvem som utvelges er derfor viktig. Datagrunnlaget vi har tilgang til er unikt. Vi har data fra egenerklæringsskjemaet, fra sesjon, fra førstegangstjenesten og fra videre tjeneste i Forsvaret. FFI har igjennom mange år analysert disse dataene. Det gir ikke bare innsikt i situasjonen i Forsvaret i dag, men også i utviklingen over tid.

Gode ledere er avgjørende for Forsvarets måloppnåelse og operative evne. Vi benytter både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder for å undersøke hva som kjennetegner ledere på ulike nivåer og hvilke faktorer som påvirker hvem som blir selektert.

FFI-forskere med særlig kompetanse på temaet

Portrettbilde av FFI-forsker Kari Røren Strand
Kari Røren Strand
Forskningsleder Strand har en doktorgrad i biokjemi fra UiO. Hun har vært ansatt ved FFI siden 2009 og har ledet prosjektserien Personellstudier siden oppstart i 2013.
Portrettbilde av FFI-forsker Maria Fauske
Maria Fleischer Fauske
Sjefsforsker Fauske er utdannet sivilingeniør i kommunikasjonsteknologi fra NTNU og har en doktorgrad innenfor optimeringsmetoder fra UiO. Hun har vært ansatt ved FFI siden 2007.
Portrettbilde av mann i blå skjorte
Sverre Søyland von Ubisch
Seniorforsker Ubisch er siviløkonom fra OsloMet/BI, i tillegg har han en master of philosophy i sosialantropologi fra UiO og en doktorgrad i strategisk ledelse fra Handelshøyskolen BI. Han har vært ansatt ved FFI siden 2022.

Vitenskapelige rapporter og artikler