Personellstruktur

Hvordan vil personellsituasjonen se ut i framtiden?

Militær kompetanse består av både utdanning og erfaring ervervet i Forsvaret og dette tar lang tid å produsere. Derfor må arbeidsgiver og myndigheter se langt frem i tid for å kunne gjøre gode valg i dag knyttet til fremtidig personellbehov.

I forskningen vår beregner og simulerer vi personellframskrivninger. Slik kan vi for eksempel si hva som er sannsynlig effekt av aktuelle reformer innen personellfeltet, hvor mange personer det vil være i forskjellige kategorier over tid gitt forskjellige utdanningsvolumer, og hvordan aldersfordelingen blant personellet vil utvikle seg.

I hvilken grad personellet slutter i Forsvaret før kontrakten utløper, har stor betydning for den fremtidige personellstrukturen. I tillegg er det viktig for Forsvaret å vite hvorfor personellet slutter, slik at det er mulig å sette inn tiltak for å beholde personellet lenger. Vi har gjennom flere spørreundersøkelser kartlagt sluttårsaker i Forsvaret.

En viktig bit av forskningen vår er også å se på dagens beholdning og historisk utvikling av personellet. I den forbindelse lager vi ulike deskriptive statistikkrapporter.

Forskningen spiller vi inn til ulike utredninger og beslutningsprosesser i Forsvarsdepartementet og Forsvaret.

FFI-forskere med særlig kompetanse på temaet

Portrettfoto av FFI-forsker Joachim Reitan
Joachim Reitan
Seniorforsker Reitan har bakgrunn som offiser i Hæren og utdanning i informatikk fra UiO. Han har vært ansatt ved FFI siden 2008.
Portrettbilde av FFI-forsker Kari Røren Strand
Kari Røren Strand
Forskningsleder Strand har en doktorgrad i biokjemi fra UiO. Hun har vært ansatt ved FFI siden 2009, og har ledet prosjektserien Personellstudier siden oppstart i 2013.
Portrettbilde av FFI-forsker Maria Fauske
Maria Fleischer Fauske
Sjefsforsker Fauske er utdannet sivilingeniør i kommunikasjonsteknologi fra NTNU og har en doktorgrad innenfor optimeringsmetoder fra UiO. Hun har vært ansatt ved FFI siden 2007.

Relevant innhold

Vitenskapelige rapporter og artikler