Personellstruktur

Hvordan vil personellsituasjonen se ut i framtiden?

Militær kompetanse består av både utdanning og erfaring ervervet i Forsvaret og dette tar lang tid å produsere. Derfor må arbeidsgiver og myndigheter se langt frem i tid for å kunne gjøre gode valg i dag knyttet til fremtidig personellbehov.

I forskningen vår beregner og simulerer vi personellframskrivninger. Slik kan vi for eksempel si hva som er sannsynlig effekt av aktuelle reformer innen personellfeltet, hvor mange personer det vil være i forskjellige kategorier over tid gitt forskjellige utdanningsvolumer, og hvordan aldersfordelingen blant personellet vil utvikle seg.

I hvilken grad personellet slutter i Forsvaret før kontrakten utløper, har stor betydning for den fremtidige personellstrukturen. I tillegg er det viktig for Forsvaret å vite hvorfor personellet slutter, slik at det er mulig å sette inn tiltak for å beholde personellet lenger. Vi har gjennom flere spørreundersøkelser kartlagt sluttårsaker i Forsvaret.

En viktig bit av forskningen vår er også å se på dagens beholdning og historisk utvikling av personellet. I den forbindelse lager vi ulike deskriptive statistikkrapporter.

Forskningen spiller vi inn til ulike utredninger og beslutningsprosesser i Forsvarsdepartementet og Forsvaret.

FFI-forskere med særlig kompetanse på temaet

Joachim Reitan
Seniorforsker Reitan har bakgrunn som offiser i Hæren og utdanning i informatikk fra UiO. Han har vært ansatt ved FFI siden 2008.
Bård Eggereide
Sjefsforsker Eggereide er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Han har vært ansatt ved FFI siden 1999.
Kari Røren Strand
Forskningsleder Strand har en doktorgrad i biokjemi fra UiO. Hun har vært ansatt ved FFI siden 2009, og har ledet prosjektserien Personellstudier siden oppstart i 2013.
Maria Fleischer Fauske
Sjefsforsker Fauske er utdannet sivilingeniør i kommunikasjonsteknologi fra NTNU og har en doktorgrad innenfor optimeringsmetoder fra UiO. Hun har vært ansatt ved FFI siden 2007.

Relevant innhold

Vitenskapelige rapporter og artikler