Fremtidig kompetansebehov i Forsvaret

Hvordan vil personell og kompetanse i Forsvaret påvirkes av teknologi og fremtidens arbeidsmarked?

Spådommene for fremtidens arbeidsliv og «den fjerde industrielle revolusjon» er at arbeidsoppgaver vil endre seg raskere enn vi er vant til, personer med høy kompetanse vil være etterspurt, og de aller fleste mennesker må oppdatere kompetansen sin gjennom karrieren.

Organisasjoner som setter klare mål for dette og legger en plan for å nå dem, lykkes i større grad med å endre seg og tilpasse seg i takt med teknologiutviklingen. Slike strategier kan ikke kopieres, men må tilpasses hver enkelt organisasjon. Dette gjelder kanskje særlig for Forsvaret, som er en særegen organisasjon med et særegent formål.

I forskningen vår forsøker vi å kartlegge status for fremtidsviktig kompetanse i Forsvaret, personellets muligheter for kompetansebygging og utvikling, hemmere og fremmere for å ta i bruk teknologi i organisasjonen, teknologisk modenhet og den kompetansereisen virksomheter foretar i forbindelse med innføring av nye teknologier. Ikke minst ser vi på hvordan personell og kompetanse knyttet til Forsvarets operative virksomhet vil påvirkes av teknologi og fremtidens arbeidsmarked.

Vi vet at Forsvaret er langt fremme på en del områder, men også langt bak på andre. Forskningen vår vil bidra til å belyse hvordan organisasjonen kan jobbe for å utvikle personellet sitt og tilpasse seg den teknologiske utviklingen slik at den ikke blir en akterutseilt organisasjon. Kompetansebygging blant personellet vil bli svært viktig fremover. Er Forsvaret i stand til å henge med?

FFI-forskere med særlig kompetanse på temaet

Portrettbilde av FFI-forsker Kari Røren Strand
Kari Røren Strand
Forskningsleder Strand har en doktorgrad i biokjemi fra UiO. Hun har vært ansatt ved FFI siden 2009 og har ledet prosjektserien Personellstudier siden oppstart i 2013.
Portrettbilde av FFI-forsker Maria Fauske
Maria Fleischer Fauske
Sjefsforsker Fauske er utdannet sivilingeniør i kommunikasjonsteknologi fra NTNU og har en doktorgrad innenfor optimeringsmetoder fra UiO. Hun har vært ansatt ved FFI siden 2007.

Relevant innhold

Vitenskapelige rapporter og artikler