Automatisering i fremtidens arbeidsliv - hva sier forskningen?

FFI-Rapport 2020

Om publikasjonen

Rapportnummer

20/03037

ISBN

978-82-464-3311-0

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.7 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Maria Fleischer Fauske

Det sies at vi for tiden er inne i «den fjerde industrielle revolusjon», der teknologiutviklingen går svært raskt og har stor påvirkning på arbeidslivet vårt. Utviklingen innenfor digitalisering, kunstig intelligens, robotikk og tilgrensende teknologiske systemer fører til en automatisering av menneskelige arbeidsoppgaver. Dette vil også påvirke Forsvaret.

I denne rapporten kartlegger vi hva forskningen forteller oss om automatiseringens fremtidige effekter på arbeidsoppgaver og krav til kompetanse i arbeidslivet. Eksisterende forskning er nesten utelukkende gjort på det sivile, så vi studerer dette og trekker lærdommer og konsekvenser for Forsvaret ut fra det.

Vi vet at teknologiutviklingen fremover vil gå fort. Forskningen sier at vi antagelig også kan si følgende om fremtiden:

  • Arbeidsoppgaver vil endres, forsvinne og komme til, antagelig raskere og mer uforutsigbart enn vi er vant til. Det er lite trolig at totalt antall jobber vil minke, men personell må omstille seg og oppdatere sin kompetanse underveis i karrieren.
  • Kreativitet, fleksibilitet, selvstendighet, omsorg, samarbeidsevne og andre «typiske menneskelige» egenskaper vil bli viktige.
  • Det blir kamp om kompetansen, særlig noen typer kritisk kompetanse. Personer med høy utdannelse og evne til å oppdatere sin kompetanse vil være ettertraktet. For virksomheter vil det være viktig å kartlegge og planlegge kompetansebehov systematisk.
  • Det vil bli mer åpenhet mellom organisasjoner og virksomheter når det gjelder utvikling og utnyttelse av både teknologi og kompetanse. Nye typer samarbeid vil oppstå.
  • Organisasjoner må omstille seg for å håndtere endringene som kommer. Blant annet må de bli mer fleksible. Dette vil kreve en annen kompetansesammensetning enn organisasjonene har i dag.

Vi mener det er behov for mer kunnskap om konsekvensene av denne utviklingen for Forsvaret. Virksomheter og organisasjoner kan raskt bli akterutseilt hvis de ikke tar utviklingen innover seg. Forsvarssektoren produserer mye kompetanse internt, og kompetansen tar tid å utvikle. Derfor er det kanskje spesielt viktig at denne sektoren forstår den nye utviklingen raskt nok til å rekke å handle.

Nylig publisert