Lite detaljstyring gir stort rom for kreativitet

Håkon Vågsether fra Sula på Sunnmøre var ferdig utdannet sommeren 2021. I august begynte han som forsker i FFIs program for kommunikasjonsteknologi. Jobben hans består av alt fra utvikling av nye prototyper til testing av kommersielle produkter i felt.

portrettbilde av Vagseter

Jeg har studert kybernetikk og robotikk ved NTNU i Trondheim, med spesialisering innenfor autonome systemer. Det første møtet mitt med radiokommunikasjon i en profesjonell sammenheng var i førstegangstjenesten, som sambandsoperatør i Luftforsvaret. Der lærte vi litt om antenner, signaler og frekvenser, og det var nok der interessen begynte.

Det er mye spennende å være med på her. Da jeg hadde sommerjobb her ved FFI i 2020 utviklet jeg en styringsmodul som jeg fikk teste på en av FFIs droner. Under testen fløy den så langt unna at vi ikke lengre kunne se den med det blotte øye, og da var det ekstra gøy å se i live-kartet at styringsmodulen fungerte som planlagt.

Det beste med å jobbe ved FFI er at vi ofte blir møtt med problemstillinger som gir rom for kreativitet. Det er også svært spennende å jobbe på en arbeidsplass hvor så mange forskjellige fagfelter er samlet.

Selv om studiet mitt i utgangspunktet ikke er rettet mot radiokommunikasjon, er det mange av de samme konseptene som ligger til grunn, bare med en litt annen vinkling. Eksempler på det er frekvensanalyse og komplekse tall. Jeg får også bruk for erfaringen jeg har fra hobbyprosjekter og verv i ny og ne.

FFI gir meg anledning til å utfordre meg selv.  Etter min erfaring er det svært lite detaljstyring her på FFI. Forskerne er selvgående og har som regel flere prosjekter på gang samtidig. Det er veldig givende å jobbe en plass hvor en nyter så stor tillit. Men det innebærer også at vi nyansatte innimellom må legge inn en liten ekstra innsats for å henge med på notene.

Jeg har ikke rukket å lage så mye på de få månedene jeg har vært her, så vi får se hva det blir! Mest spennende på fagfeltet mitt framover er programvaredefinert radio. Det kalles SDR, Software Defined Radio. Dette er en teknologi hvor komponenter som tradisjonelt sett ville vært implementert i maskinvare blir implementert i programvare i stedet. Dette gir nye muligheter. Jeg gleder meg til å se hvordan dette blir tatt i bruk i løpet av de neste årene.