Slik får Forsvaret flere kvinner

Viten 2017

Om publikasjonen

Rapportnummer

17/00889

ISBN

978-82-464-2917-5

Format

PDF-dokument

Størrelse

12.4 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Torbjørn Hanson Nina Hellum Sverre Kvalvik Petter Kristian Køber Nina Rones Frank Brundtland Steder Kari Røren Strand
Hvorfor har ikke Forsvaret flere kvinner? Hvorfor er det ikke flere kvinner i Forsvaret? Hva kan vi gjøre for å endre kjønnsbalansen? Dette var spørsmål Forsvarsdepartementet (FD) stilte seg tilbake i 2006. Da ble stortingsmelding 36, Økt rekruttering av kvinner til Forsvaret, laget. Den gangen identifiserte FD flere tiltak for å øke kvinneandelen. Etableringen av forskningsprosjekter var et sentralt tiltak. Dette var bakteppet for prosjektet Forskning på årskull ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Siden forskningen på kvinner i Forsvaret nå trappes ned, velger vi å bruke denne VITEN-rapporten til å oppsummere og konkludere forskningen vår fra de ni årene vi har forsket. I tillegg er dette et passende tidspunkt for en slik oppsummering: Vi har akkurat erfart hvordan allmenn verneplikt har gitt flere kvinner inne til førstegangstjeneste, og vi har fått verdifulle erfaringer fra avdelinger med høy kvinneandel. Et viktig funn fra disse avdelingene er at en sterkt økende kvinneandel i førstegangstjenesten ofte bidrar til å endre kvinnenes rolle i Forsvaret til det bedre. Mens kvinnene tidligere måtte ha «bein i nesa», «bli en av gutta» og passe inn i et maskulint miljø, ser vi nå i større grad at kvinnene kan delta i tjenesten på like fot med de samme gutta. De slipper å måtte tilpasse seg en kultur utelukkende dominert av menn. Forsvaret har likevel ikke lykkes med en tilsvarende vekst i antallet kvinnelige militært ansatte. Mens hver fjerde soldat inne til førstegangstjeneste nå er en kvinne, er dette bare tilfelle for én av ti militært ansatte. En viktig grunn til dette er at de kvinnene Forsvaret ansetter, ofte slutter etter få år. I denne VITEN-rapporten tar vi for oss erfaringene med en økende kvinneandel i førstegangstjenesten. Vi ser også på veien videre for Forsvaret dersom ønsket er å øke kvinneandelen blant de militært ansatte. Selv om Forsvaret har kommet langt på disse årene, er det mye som gjenstår. Forsvaret er ennå ikke i mål.

Nylig publisert