Sverre Kvalvik

Forskningssjef

Kvalvik er forskningssjef for forskningsområdet Forsvarsøkonomi. Han er opprinnelig siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Kvalvik ble ansatt ved FFI i 2005 på daværende avdeling Analyse, og startet da karrieren ved FFI i prosjektmiljøet som studerte Forsvarets langsiktige kostnadsbilde.

Kostnadsanalyse, støtte til langtidsplanlegging og store materiellinvesteringer var viktige arbeidsoppgaver i de første årene på FFI. Etter hvert dreiet interessene mer over mot modernisering og effektivisering, og Kvalvik var siden 2008 en del av FFIs prosjektmiljø knyttet til effektivisering (KOSTER).

I 2011 ble Kvalvik forskningsleder for en forskergruppe som studerte personellpolitikk og -forvaltning i Forsvaret, effektivisering og logistikk. I 2021 ble Kvalvik forskningssjef for forskningsområdet Forsvarsøkonomi, hvor også kostnadsanalyse og forsvarsinvesteringer inngår.

Vitenskapelige rapporter og artikler

FFI-rapporter og vitenskapelige artikler skrevet av forskeren