Aktiviteter

Aktiviteter i regi av innovasjonssenteret ICE worx.

UAV-seminar

FFIs innovasjonssenter ICE worx, i samarbeid med FSi, inviterer til seminar for å diskutere fremtidige UAS-relaterte anskaffelser og behov og muligheter i norsk kontekst, med fokus på plattformer til taktisk og stridsteknisk bruk.

  • Tid: 23. oktober 2019
  • Sted: FSi/NHO Middelthunsgt. 27, Majorstuen