FFI-frokost: Høyreekstrem og islamistisk terror i Europa – likheter og forskjeller

På vei inn i 2020-tallet er det en utbredt oppfatning om at islamistisk terror er avtagende i Europa, mens høyreekstrem terror er på sterk frammarsj. Hvor godt stemmer egentlig dette?

Meld deg på
13.
desember
8.30-10.30
Deichmansalen, Bjørvika
LIVESTREAM
Sendingen starter kl 9.00

FFIs data på islamistisk terror viser betydelig angrepsaktivitet i Europa fram til i dag. Norge opplevde trolig sitt første islamistiske terrorangrep i juni 2022.

Frem til nå har terrorforskningen ikke hatt sammenlignbare data på islamistisk og høyreekstrem terror. På denne FFI-frokosten presenterer vi et nytt datasett på høyreekstrem terror som er sammenlignbart med dataene instituttet gjennom en årrekke har samlet på islamistisk terror. Det nye datasettet er bygd i samarbeid med C-Rex senteret på Universitetet i Oslo.

Forskerne har gått gjennom 2000 høyreekstreme voldshendelser. Rundt 300 av dem kan defineres som terror. Dataene tar for seg både gjennomførte og avvergede terroranslag.

– Analysene vil hjelpe oss med å forstå trender og utviklingstrekk innen ekstreme miljøer, sier Petter Nesser, sjefsforsker ved FFI.

– Foreløpige funn viser at islamistisk terror fortsatt dominerer det europeiske terrorbildet og er mer organisert og dødelig i snitt. Samtidig tyder dataene på at truslene har blitt mer like over tid. Islamistiske terrorister opererer mer som høyreekstreme har gjort, og høyreekstreme prøver å organisere seg mer enn de har gjort de siste tiårene, sier Nesser.

08.30
Frokost og registrering

Petter Nesser, sjefsforsker FFI
Ellen Tveteraas, forsker FFI
Jacob Aasland Ravndal, førsteamanuensis ved Politihøgskolen,
tidligere postdoktor ved C-REX

10.00
Panelsamtale og spørsmål fra publikum
10.30
Slutt