FFI-frokost: Ny teknologi og fremtidens terrorisme

I 2050 er det ikke en selvfølge at Forsvaret er teknologisk overlegne i møte med en ikke-statlig aktør. Hvordan kan vi på en best mulig måte forberede oss på denne utviklingen?

Meld deg på
7. des
2021
8.30 - 10.30
Oslo militære samfund, Myntagata 3, Oslo
ARRANGEMENTET STRØMMES
Sendingen og foredragene starter kl. 9.00
AdobeStock_325092112 (1).jpeg
Foto: Adobestock / Alexander Ozerov

Ved å bruke fremvoksende og banebrytende teknologier kan voldelige ikke-statlige aktører innen 2050 ha skaffet seg evner til å forårsake skade i en grad som tidligere bare var mulig for stater.

Aktører vil kunne ramme store deler av samfunnet ved å bruke lett tilgjengelig teknologi. Det dreier seg ikke bare om terrorgrupper, det kan være kriminelle nettverk, opprørsgrupper eller proxy-aktører som handler på vegne av andre stater.

Hvordan kan vi på en best mulig måte forberede oss på denne utviklingen? Det blir tema for FFI-frokosten 7. desember.

  • Hvilke teknologiområder er mest aktuelle?
  • Hva slags trusler kan teknologiene utgjøre dersom ikke statlige aktører anvender dem?
  • Hvilke konsekvenser har dette for Forsvaret?
  • Hvordan har voldelige ikke-statlige aktører brukt teknologi frem til nå?  Hvordan kan vi bruke denne kunnskapen til å forstå framtidig utvikling?

– De ikke-statlige aktørene og truslene vi møter i 2050 er ikke nødvendigvis de samme vi håndterer i dag, understreker Michael Mayer. Han jobber i FFI-prosjektet Teknologiske trender med konsekvenser for militære operasjoner (TEKNO).

– Ikke-statlige aktører bruker stort sett teknologi som er tilgjengelig i samfunnet. Derfor må vi starte med å vurdere utviklingstrekk i samfunnet for å forstå hvilket mulighetsrom slike aktører vil ha. Ut fra det kan vi skissere noen mulige utviklinger, sier Mayer.

– Selv om vi ikke kan predikere fremtiden er det verdifullt å vurdere hvordan teknologitrendene peker mot noen mulige fremtidsbilder som representerer både trusler og muligheter for Forsvaret.

Mayer sier at prosjektet allerede nå kan komme med noen anbefalinger til Forsvaret.

Hovedforedragene holdes av seniorrådgiver Michael Mayer og forskningsleder Truls Tønnessen ved FFI. Etter foredragene blir det panelsamtale og muligheter for å stille forskerne spørsmål.

Her stiller også sjefsforsker Thomas Hegghammer (FFI) og forsker Erik Reichborn-Kjennerud (NUPI)  for å gi sine kommentarer.

Program
 

8.30
Registrering og frokostservering
9.00
Velkommen

Hvordan kan fremtidsstudier hjelpe Forsvaret med å håndtere nye trusler?

  Innovasjon og teknologibruk blant voldelige ikke statlige aktører.

9.45
Pause

Med kommentarer fra sjefsforsker Thomas Hegghammer (FFI) og forsker Erik Reichborn-Kjennerud (NUPI) 

10.30
Slutt