Lukten av martyrblod

Thomas Hegghammer har skrevet den første dyptpløyende biografien om Abdallah Azzam, en av de mest innflytelsesrike ideologene bak internasjonal jihad – hellig krig.

Fra Azzams begravelse i Peshawar 1989. Foto: al-Jihad and al-Bunyan al-Marsus magazines, publisert i Peshawar på slutten av 1980 tallet.

«Lukt på den!» sa han, og ga meg den blodflekkete jakken. «Lukter du det? Martyrblod lukter musk.»

Slik begynner boken «The Caravan» av den norske terrorforskeren og forfatteren Thomas Hegghammer.

Det er september 2006, og Hegghammer befinner seg i Amman i Jordan. I hendene holder han jakken den palestinske ideologen Abdallah Azzam hadde på seg da han ble myrdet 17 år tidligere.

– Jeg var i Syria for å intervjue Hudhayfa, Azzams eldste gjenlevende sønn i forbindelse med min doktorgradsavhandling om jihadisme i Saudi Arabia. Etter middag i familiens hus gikk Hudhayfa i et annet rom for å hente noe han ville vise meg, forteller Hegghammer. 

Der og da forsto Hegghammer at den neste boken hans måtte handle om jakkens eier. 

Hvem var Abdallah Azzam?

I boken forteller Hegghammer om Azzams bemerkelsesverdige reise fra oppveksten i en landsby på Vestbredden, via flukten til Jordan etter seksdagerskrigen, til livet som ideologisk leder på slagmarken i Afghanistan. 

dsc00170
Azzams familie var ekstremt generøse med å dele både tid og kunnskap, selv om de visste jeg ikke kom til å skildre ham som en helgen, sier Thomas Hegghammer. Her er han sammen med Abdallah Anas (Azzams svigersønn) i Paghman, Afghanistan, 2017. Svigersønnen hjalp til med å arrangere møter med viktige kilder.

– Jeg kom over Azzams navn første gang sommeren 2001, da jeg var «lærling» med sommerjobb ved FFI. Jeg hadde fått i oppdrag å sette meg inn i Osama Bin Ladens bakgrunn. Etter hvert som jeg fordypet meg i jihadistisk litteratur, tekst og filmer vokste mappen om Azzam seg iøyenfallende stor, sier Hegghammer.

Til syvende og sist ligger årsakene til at jihadismen ble et globalt fenomen i lokal undertrykkelse. Azzams historie er et godt eksempel på den dynamikken.

– Hvorfor er Azzam så viktig?

– Han var primus motor bak mobiliseringen av arabiske fremmedkrigere i Afghanistan på 80-tallet. Dette miljøet ble i sin tur arnestedet for al-Qaida og andre jihadistgrupper. Han er også en av de mest innflytelsesrike ideologene i jihadismens historie. Azzam var blant annet den første religiøst lærde som argumenterte for at det å bli fremmedkriger er en individuell, religiøs plikt. Det hadde stor betydning for rekrutteringen av fremmedkrigere, ikke bare til Afghanistan på 1980-tallet, men også til senere konflikter. Flere norske syriafarere i nyere tid var direkte inspirert av Azzams bøker.

Lokale hendelser – globale konsekvenser

The Caravan er ikke bare en biografi om Azzam. Den tar også for seg det Hegghammer mener er de bakenforliggende årsakene til global jihadisme. 

– Til syvende og sist ligger årsakene til at jihadismen ble et globalt fenomen i lokal undertrykkelse. Azzams historie er et godt eksempel på den dynamikken, mener Hegghammer.

azzam-in-1961-aj-74-p-31
En ung Azzam i 1969.

– Seksdagerskrigen gjorde Azzam statsløs. Hadde ikke den funnet sted, ville Azzam sannsynligvis tilbrakt et fredelig liv som en religiøs leder eller dommer i sin hjemby i Palestina, mener Hegghammer.  

Etter seksdagerskrigen dro Azzam til Jordan for å kjempe mot Israel derfra, sammen med Fedayin-geriljaen. Men etter at myndighetene i Jordan slo ned geriljagruppen, mistet han troen på at Israel kunne bekjempes fra utsiden med paramilitære grupper.

– Azzam så nasjonalstatene i den muslimske verden som korrupte og kunstige enheter som burde islamiseres og deretter slås sammen til et islamsk kalifat. Da ulike omstendigheter etter hvert førte Azzam til Afghanistan, så han på Afghanistan som første del i et større prosjekt for å bygge en sterk muslimsk hær som kunne frigjøre Jerusalem.
 

Tar forskningen på verdensturne

Hegghammer begynte på boken om Azzam allerede i 2007, men den arabiske våren og krigen i Syria, gjorde at terrorforskeren fikk så mye å henge fingrene i at bokprosjektet måtte legges til side. Men nå er boken endelig klar.

I mars og april skal Hegghammer ut på en slags verdensturne for å snakke om forskningen bak boken. Han er blant annet invitert til Sciences-Po i Paris, Stanford-universitetet og Oxford Literary Festival. I London skal BBC-profilen Lyse Doucet intervjue Hegghammer på scenen.

Men allerede torsdag 5. mars kan du altså møte forfatteren på Kulturhuset i Oslo og høre mer om arbeidet med boken. Møtet ledes av den erfarne VG-journalisten og kommentatoren Hanne Skartveit.
 

azzam-and-son-ibrahim-with-ahmed-shah-massoud-bm-30-p-17
Dette bildet er tatt  september 1988 eller juli 1989, under at av Azzams besøk hos Ahmed Shah Massoud i Panjshir-dalen. Massoud var en sentral militærleder i kampen mot den sovjetiske invasjonen og ble kalt Løven av Panjshir. Azzam i midten. Til venstre for Azzam sitter Massoud. Helt til venstre sitter Azzams sønn, Ibrahim.

 

Abdallah Azzam 1941-1989

Muslimsk lærd, sentral jihadistisk ideolog og nøkkelfigur bak rekrutteringen av arabiske fremmedkrigere til Afghanistan på 1980-tallet.

Født og oppvokst i Palestina. Flyktet etter seksdagerskrigen i 1967. Drept av bilbombe i Peshawar, Pakistan i 1989.

Thomas Hegghammer

Forsker tilknyttet FFI og Universitetet i Oslo.

Studerte midtøstenstudier ved Oxford og Sciences Po i Paris.

Han har skrevet og redigert fem bøker, deriblant den prisvinnende Jihad in Saudi Arabia (Cambridge University Press 2010) og boken Jihadi Culture (Cambridge University Press 2017).