FFI svarer på kritikken mot nødrespiratoren

– Nødrespiratoren er en beredskapsløsning som skal redde liv hvis kapasiteten på ordinære respiratorer ved norske sykehus blir sprengt, understreker forskningsdirektør Hanne Bjørk ved FFI

Her er nødrespiratoren under testing. Foto: Lærdal Medical

Tirsdag ble det kjent at regjeringen bestiller 1000 nødrespiratorer utviklet av Lærdal Medical og Servi AS i samarbeid med FFI. Etter et utspill fra Norsk Sykepleierforbund mandag kveld har flere stilt spørsmål ved nødrespiratoren, og om den egentlig kan brukes på covid-19-pasienter.

– Nødrespirator er som begrepet tilsier en beredskapsløsning. Den er designet for å kunne avlaste og dekke opp en mulig mangel på fullskala respiratorer, forklarer forskningsdirektør Hanne Bjørk ved FFI.

Helse SØ har allerede bestilt ca 400 fullskala respiratorer fra utlandet, men leveringstiden på disse er usikker. Flere land opplever mangel på respiratorkapasitet fordi et stort antall pasienter trenger pustehjelp samtidig i forbindelse med denne pandemien.

– Løsningen vår er designet for å kunne avlaste helsepersonell dersom alternativet er enten manuell bagging, eller ingen tilgjengelig hjelpemidler, understreker Bjørk.

– Den er automatisert slik at den i en krise med veldig mange respiratorpasienter samtidig, kan avlaste de som kan få tilstrekkelig hjelp gjennom nødrespiratoren.

Laget for worst-case-scenario

Løsningen gjør det mulig for sykehusene å omdisponere sine ressurser ved plutselig og stor pågang av pasienter.

– Nødrespiratoren vil komme i tillegg til de ordinære respiratorene. Den vil kunne brukes til pustehjelp og frigi de mer avanserte respiratorene til de pasientene som trenger dem, sier Bjørk.

Kravet til helsepersonell som skal betjene nødrespiratoren skal være mindre enn kravet til bruk av avanserte respiratorer på de mest alvorlig syke pasientene. En egen opplæringspakke for bruken av disse leveres ved hjelp av Lærdals partnere.

For å øke kapasiteten er det også vesentlig at helsepersonell blir opplært til å kunne håndtere andre pasientkategorier enn det de gjør til vanlig.

– I tillegg er det et behov for å se på hvordan antallet sengeplasser og annen logistikk kan suppleres for å gi en økt kapasitet. Det er grunnen til at FFI sammen med Forsvarets sanitet har sett på hvordan dette kan løses ved hjelp en skalerbar løsning. Her må vi ta hensyn til annen nødvendig logistikk, som areal, strøm- og gassforsyning, IKT og ventilasjon, slik Hans Flåtten også har påpekt, sier Bjørk.

Tid er avgjørende

– Vår vurdering har vært at det er avgjørende å få produsert en løsning som kan dekke grunnleggende behov, fremfor at vi ikke har noe alternativ dersom merbehovet skulle treffe oss allerede i begynnelsen av mai, sier Bjørk.

Hun understreker at det ikke er løsningen til grunder Eivind Gransæter som ble vist på TV2 tirsdag som skal produseres. Det er en annen løsning fra SERVI som har en helt annen funksjonalitet. Denne videreutvikles nå frem mot en endelig versjon, basert på videre innspill fra det anestesifaglige miljøet.

Liknende forenklede respiratorløsninger er utviklet i flere andre land, påpeker Bjørk.

– Behovet for økt respiratorkapasitet er stort i hele verden. Derfor er det vanskelig å få tak i både fullskala respiratorer og kritiske komponenter for å produsere forenklede løsninger. Flere tilsvarende nødløsninger er under utvikling i både Storbritannia, Israel og i USA. Noen av disse er enda enklere enn den løsningen Norge nå har utviklet.

Tema

Innovasjon

Hvilke innovasjoner trenger forsvarssektoren? Svaret er: «mange».