Terrorforskerne del 2: Hvordan blir fremtidens terrorangrep.

– Det er blitt nesten umulig å drive en terrororganisasjon i vesten, mener forsker Thomas Hegghammer. Hør hvorfor i en ny episode av FFIs podkast Ugradert.

Før innspillingen av denne podkasten fikk terrorkjennerne Brynjar Lia og Thomas Hegghammer en hjemmelekse:

Hva er de tre viktigste årsaken til at terror oppstår? Og hvordan kan vi forhindre ny terror i fremtiden?

Som om ikke det er nok har vi bedt de to forskerne om å ta en titt i krystallkula: Hvor og hvordan vil vi oppleve terror fremover?

Vi er også en snartur innom det brennaktuelle temaet - hva kan vi lære av Afghanistan?
 

Thomas Hegghammer og Brynjar Lia i studio.
Thomas Hegghammer og Brynjar Lia i studio.

Terrorforskning ved FFI

Ble startet opp 1999 under navnet Terrorisme og asymmetrisk krigføring (Terra). 

Målet er å gi norske myndigheter økt situasjonsforståelse og informasjon om hva terrortrusselen fra internasjonal jihadisme betyr for norske og allierte interesser. Prosjektet ser blant annet på nettverk og bruk av teknologi innenfor den transnasjonale jihadistbevegelsen og konflikter der jihadister er aktive.

Prosjektet består i dag av forskerne Truls Hallberg Tønnessen, Thomas Hegghammer, Anne Likuski, Peter Nesser og Brynjar Lia. I tillegg er doktorgradsstipendiatene Vidar Skretting og Henrik Gråtrud tilknyttet prosjektet.

Miljøet er Norges ledende på internasjonal terrorisme.