Aspects of Underwater Explosions and Preliminary Modeling in Impetus

FFI-Rapport 2022

Om publikasjonen

Rapportnummer

22/02062

ISBN

978-82-464-3442-1

Format

PDF-dokument

Størrelse

6.2 MB

Språk

Engelsk

Last ned publikasjonen
Martin Fonnum Jakobsen
Denne rapporten omhandler fysikken som ligger til grunn for fenomener assosiert med undervannseksplosjoner (undex). Rapporten har flere mål: • Forbedre FFIs grunnkunnskap om undex-fenomener, som ledd i prosjektet ”1581, Våpenvirkningsmekanikk”. • Fungere som en generell ressurs for enhver som ønsker å lære mer om undex. • Dokumentere resultatene av innledende undex-simuleringer i Impetus, og evaluere dets kapabilitet til å modellere den relevante fysikken. • Dokumentere konkrete eksperimentelle data og teoretiske fysiske formler, som vil hjelpe impetusutviklerne med å forbedre programvaren. Rapportens første del (kapittel 2–4) er et detaljert litteraturstudium av undex-fenomener. Studiet vil være nyttig for videreutvikling av programvaren. I rapportens andre del (kapittel 5) beskriver vi fenomener vi har forsøkt å modellere i Impetus. Simuleringsresultatene er bedre enn forventet, om en tar i betraktning at Impetus ikke primært er utviklet med tanke på undex-fenomener. Impetus klarer å beskrive både bobledynamikken og sjokkbølgedynamikken kvalitativt korrekt. Det er likevel noen kvantitative avvik mellom simuleringer og eksperimentelle formler. Dersom koden videreutvikles ser det ut til at den kan bli et godt verktøy for å beskrive undex i framtiden. Vi foreslår konkrete utviklingsstrategier.

Om publikasjonen

Rapportnummer

22/02062

ISBN

978-82-464-3442-1

Format

PDF-dokument

Størrelse

6.2 MB

Språk

Engelsk

Last ned publikasjonen

Nylig publisert