Carbon monoxide (CO) emissions from camping stoves

FFI-Rapport 2010

Om publikasjonen

Rapportnummer

2010/01888

ISBN

978-82-464-1811-7

Format

PDF-dokument

Størrelse

134.2 KB

Språk

Engelsk

Last ned publikasjonen
Svein Martini Tor A. Oftedal
Små kommersielt tilgjengelige kokeapparat for friluftsliv fra fire produsenter (Optimus, MSR, Coleman, Sigg) er undersøkt vedrørende karbonmonoksyd (kullos) produksjon. Uten kjele på kokeapparatet er produksjonen av kullos svært lav (under 5 ml per min) og vil i mindre grad representere en fare. Produksjonen av kullos øker imidlertid betydelig for alle fire merkene når kokeapparatene benyttes til koking ved for eksempel at en kjele med vann plasseres på kokeapparatet (i området fra 20 til 140 ml CO per min). Dette kan representere en fare for kullos-forgiftning dersom kokeapparatet benyttes i et “avlukke” med mindre ventilasjon enn i friluft, for eksempel i et telt. Våre målinger gir grunn til spesielt å advare mot kokeapparat av merket Coleman.

Om publikasjonen

Rapportnummer

2010/01888

ISBN

978-82-464-1811-7

Format

PDF-dokument

Størrelse

134.2 KB

Språk

Engelsk

Last ned publikasjonen

Nylig publisert