Efficacy of face masks as source control and respiratory protection against transmission of SARS-CoV-2

FFI-Rapport 2021

Om publikasjonen

Rapportnummer

21/01099

ISBN

978-82-464-3361-5

Format

PDF-dokument

Størrelse

2.5 MB

Språk

Engelsk

Last ned publikasjonen
Marius Dybwad Else Marie Fykse Thor Gjesdal Agnieszka Anna Gorzkowska-Sobas Anders Helgeland Espen Åkervik

Under Covid-19-pandemien har medisinske og ikke-medisinske munnbind blitt brukt av helsearbeidere og i den øvrige befolkningen for å redusere spredning av SARS-CoV-2. Denne rapporten presenterer en litteraturstudie av effekten av medisinske og ikke-medisinske munnbind brukt både som kildekontroll og åndedrettsvern.

Litteraturen kommer fra et bredt spekter av fagområder. Gjennomgangen har, imidlertid, i hovedsak fokusert på aerosolfysikk, aerosolbiologi, mikrobiologi og arbeidsmiljø. Litteraturen viser at medisinske og ikke-medisinske munnbind fjerner nesten alle store og mellomstore respiratoriske dråper fra utåndingen. Til en viss grad reduserer de også utslippet av små dråper. Alle former for åndedrett - slik som pusting, hosting, nysing og snakking - genererer rettede jetstrømmer i forkant av ansiktet. Disse jetstrømmene kan øke rekkevidden til respiratoriske dråper i alle størrelser og føre til områder med økt dråpekonsentrasjon. En viktig funksjon for ansiktsmasker, som medisinske og ikke-medisinske munnbind, er at de kan bremse disse jetstrømmene og redusere dråpekonsentrasjonen.

Disse to faktorene kombinert fører til at medisinske og ikke-medisinske munnbind ser ut til å være svært effektive med tanke på kildekontroll. Medisinske og ikke-medisinske munnbind oppfyller imidlertid generelt ikke ytelseskravene til åndedrettsvern. Årsaken til dette er todelt. For det første har medisinske og ikke-medisinske munnbind en løs passform som gjør dem utsatt for lekkasjer. Derfor kan en betydelig andel av dråpene slippe fordi munnbindets filtermateriale. For det andre har medisinske og ikke-medisinske munnbind stor variasjon i filtreringseffektiviteten for veldig små dråper. Disse funnene er ikke overraskende. Dette fordi medisinske munnbind, brukt som personlig beskyttelsesutstyr, ifølge spesifikasjonen er begrenset til sprutbeskyttelse. Ytelseskravene og testmetodene som brukes på slike produkter, i henhold til relevante harmoniserte standarder, anser ikke at de kan brukes som åndedrettsvern.

Det er foreløpig begrenset kunnskap om rollen til veldig små dråper i overføringen av SARS-CoV-2. Derfor er det vanskelig å fastslå om de strenge ytelseskravene til åndedrettsvern er nødvendig for å oppnå et tilstrekkelig beskyttelsesnivå ved bruk av medisinske og ikke-medisinske munnbind. Noen studier viser at bruk av medisinske ansiktsmasker kan gi brukeren en viss grad av beskyttelse, særlig dersom ytterligere tiltak som dobbel maske eller manuelle justeringer gjøres for å forbedre passformen og redusere lekkasjer.

Utgiverinformasjon

564501

Nylig publisert